Bestelformulier huisvuilzakken voor verkoop in winkels

Enkel voor handelaars die toestemming kregen van het college van burgemeester en schepenen voor de verkoop van gemeentelijke huisvuilzakken en GFT-stickers.

Levering: elke 1e en 3de dinsdag van de maand. Indien deze dinsdagen vallen op een feestdag of tijdens de week van de septemberkermis, dan wordt de bedeling verschoven naar de volgende dinsdag.

Opgelet !
Enkel bestellingen die uiterlijk zondag voor de leveringsdag via deze pagina worden doorgegeven zullen stipt de dinsdag er op worden geleverd.

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging
0%
Pagina 1 van 1 -
Facturatieadres
Leveringsadres
artikels