Beroepswijziging: aanpassen in het Rijksregister

Online aanvragen
In het bevolkingsregister worden verschillende gegevens bijgehouden, onder andere uw beroep. Wanneer u van beroep verandert, kan u dit melden aan het gemeentebestuur zodat het bevolkingsregister kan aangepast worden.

Voorwaarden

U bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente.

Procedure

Wanneer u van beroep verandert, kan u dit melden aan uw gemeentebestuur:

  • online aanvragen 
  • e-mail 
  • persoonlijk op het gemeentehuis. U dient geen afspraak te maken.

 

Meebrengen

U neemt mee:

  • uw identiteitskaart
  • uw diploma (of kopie ervan) als het gaat om een beroep waarvan de titel bij wet beschermd is. (vb. advocaat, architect, journalist, enz.)

Bedrag

Deze dienst is gratis.

Uitzonderingen

Opgelet! Indien een persoon van zelfstandig statuut naar loontrekkende gaat, kan men uw beroepsactiviteit pas aanpassen als er een bewijs geleverd wordt uit het Belgisch Staatsblad van de stopzetting van de zelfstandige activiteit!

Wanneer u een beschermd beroep (bv. advocaat, architect, journalist,...) uitoefent, moet u uw diploma of een kopie daarvan meebregen als bewijskracht.

Online aanvragen

Contactinfo