Attesten voor jeugdwerkers

Maak een afspraak

Alle erkende landelijk georganiseerde jeugdverenigingen kunnen vormingen inrichten voor jeugdwerkers of jeugdbegeleiders. Ze moeten hun vormingsprogramma's ter goedkeuring voorleggen aan de afdeling Jeugd. Deelnemers die de vorming met succes hebben beëindigd, krijgen een attest van de vereniging.

Er zijn vier soorten attesten:

  • animator (A)
  • hoofdanimator (HA)
  • instructeur (I)
  • hoofdinstructeur (HI).

Deze attesten kunnen bij de jeugddienst ingediend worden voor terugbetaling van kadervorming. Het bedrag van de vorming wordt terugbetaald, met een maximum van 75 euro.

Voorwaarden

De ingerichte vormingsinitiatieven moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden. Ook voor de toekenning van attesten gelden bepaalde regels. Al die voorwaarden en regels zijn beschreven in de criteria voor het toekennen van attesten aan jeugdwerkers.

Procedure

  • De animator heeft een vorming gevolgd en daar een attest van gekregen.
  • Dit attest wordt ingediend bij de jeugddienst.
  • De jeugddienst verzamelt deze attesten per werkingsjaar (1 september xxxx - 31 augustus xxxx).
  • Animatoren krijgen maximaal 75 euro terug bij een vorming van meer dan 8 uur. Als een vorming minder gekost heeft, betalen we ook minder uit afhankelijk van de prijs en duur van de vorming. Mocht het beschikbare budget niet toereikend zijn, wordt het bedrag evenredig verdeeld.
  • Animatoren ontvangen een toekenningsbrief thuis in september
  • Na het terugsturen van deze brief, wordt het bedrag terugbetaald.

Meebrengen

Attest van cursus

Bedrag

Deze dienst is gratis.

Maak een afspraak

Contactinfo