Attest van Immatriculatie

Maak een afspraak

Een attest van immatriculatie is een voorlopig verblijfsdocument voor niet-EU-burgers. U verkrijgt deze vergunning in afwachting van een definitieve uitspraak over uw verblijf.

U wordt schriftelijk uitgenodigd om deze kaart aan te vragen.

Voorwaarden

Het attest wordt afgegeven aan niet-Belgen die onder één van de volgende categorieën vallen:

 • Gezinshereniging (met een EU-burger, met een Zwitserse onderdaan, met een onderdaan van een derde land)
 • Studenten (onderdanen van derde landen) die houder zijn van een machtiging tot voorlopig verblijf (visum D) met een van de volgende vermeldingen 'B3', 'B4' of 'B5'
 • Asielzoekers en hun familieleden
 • Slachtoffers van mensenhandel
 • Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

Procedure

U maakt een afspraak met de dienst vreemdelingen. Dit kan

 • online
 • telefonisch, via het nummer 09 369 00 50
 • aan het onthaal van het gemeentehuis

Meebrengen

Bij een eerste aanvraag brengt u mee:

 • uw bewijs van identiteit
 • 1 recente pasfoto

Bij een verlenging brengt u mee:

 • uw huidig attest van immatriculatie

Bedrag

 • U betaalt 7 euro voor een nieuwe kaart.
 • U betaalt 5 euro voor een vernieuwing van de kaart.
Maak een afspraak

Contactinfo