Attest van gezinssamenstelling

Online aanvragen

Een attest van gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die deel uitmaken van hetzelfde gezin.

Voorwaarden

U bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente.

U kunt het document enkel aanvragen voor uw eigen gezin.

Procedure

U kunt het attest van gezinssamenstelling op verschillende manieren opvragen:

  • Via het elektronisch loket

  • Persoonlijk bij de snelbalie. U dient hiervoor geen afspraak te maken.

Het attest mag ook worden aangevraagd door een wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd) of een gevolmachtigde.

Meebrengen

Indien u zich persoonlijk aanmeldt aan het loket, brengt u uw identiteitskaart mee.

Bij een volmacht moet de volmachthouder het volgende meebrengen:

  • De volmacht van de aanvrager
  • De identiteitskaart van de aanvrager
  • De eigen identiteitskaart

Bedrag

Deze dienst is gratis.

Uitzonderingen

Opvragingen door advocaten, notarissen enz. voor eigen cliënten kan zondere motivatie.
Voor attesten van de tegenpartij is een motivering nodig met verwijzing naar de wetgeving waarop beroep wordt gedaan. Vul het document aanvraag informatie uit de registers in. Bij een aanvraag via het elektronisch loket, kan u dit formulier bezorgen via bevolking@wetteren.be

Online aanvragen

Contactinfo