Asbest thuis laten ophalen

De Vlaamse Overheid wil Vlaanderen tegen 2040 volledig asbestveilig maken. Dat is nodig want asbestmaterialen vormen een ernstig gezondheidsrisico als ze door beschadiging, veroudering of verwering vezels afgeven.

Voorwaarden

Enkel hechtgebonden asbest (=asbest waarbij de vezels vastzitten in het dragermateriaal, bv. golfplaten, dakleien, geveltegels, buizen, schoorstenen of bloembakken uit asbestcement, asbesthoudende vloerbekleding, roofingproducten)

Procedure

Ga na of het veilig is om het asbest zelf te verwijderen:

  • kunt u het materiaal verwijderen zonder het te breken?
  • kunt u het materiaal losschroeven met een traagdraaiende schroevendraaier?
  • lijkt het materiaal nog in goede staat?
  • beschikt u over hulp om de platen in zijn geheel te verwijderen en naar beneden te brengen?
  • bent u voldoende geïnformeerd?

Is het antwoord op al deze vragen ja? Dan mag u het materiaal effectief zelf verwijderen mits de nodige veiligheidmaatregelen:

  • bescherm jezelf met een PR-stofmasker, wegwerpoverall en een paar wegwerphandschoenen (deze beschermingsset is inbegrepen als je een plaatzak bestelt). Doe die na het werk buiten uit. Spoel ook je schoenen af.

stap 1: vraag een plaat/kuubzak met beschermingsset aan via het asbestloket van Verko.

stap 2: schrijf 30 EUR over op rekeningnummer BE05 7372 2401 5075 met mededeling "je gemeente, adres + huisnr - asbestophaling" of betaal contant op het hoofdkantoor van Verko. Na ontvangst van de betaling zal Verko contact met je opnemen om een ophaaldatum voor de zak af te spreken.

stap 3: haal de genummerde zak en beschermingsset samen met de werkinstructie af op het recyclagepark.

stap 4: bied de gevulde, correct gesloten zak tijdig aan langs de straatzijde.

stap 5: een erkende vervoerder haalt de asbestzak volgens afspraak op en voert deze naar een erkende verwerker.

Bedrag

U betaalt 30 EUR voor een plaatzak (3m x 1m x 0,3m): geschikt voor 20 asbestcementplaten of 15 à 16 golfplaten.

U betaalt 30 EUR voor een kuubzak: geschikt voor dakleien, geveltegels, buizen, schoorstenen of bloembakken uit asbestcement, asbesthoudende vloerbekleding of roofingproducten.

Uitzonderingen

Niet gebonden asbest (bv. asbestkoord, leidingisolatie, asbestbevlokking) wordt niet aanvaard op het recyclagepark.

Meer informatie

www.dds-verko.be/asbestloket 

asbestloket@dds-verko.be

052/25 18 11

Intercommunale Verko
Bevrijdingslaan 201
9200 Dendermonde

Contactinfo