Archiefdocumenten raadplegen

In het archief kan u archiefdocumenten raadplegen.

Voorwaarden

Bij een eerste bezoek registreert u zich bij de archivaris.

Procedure

  • U legitimeert zich met een officieel document, een identiteitskaart of een ander legitimatiedocument.
  • Uw naam en adres en het doel van uw onderzoek worden ingeschreven in een registers van lezers.
  • U tekent bij elk bezoek het leeszaalregister, waarin de medegedeelde stukken ingeschreven worden.

Meebrengen

  • identiteitskaart of een ander legitimatiedocument

Bedrag

Deze dienst is gratis.

Contactinfo