Akte van nietigverklaring

Online aanvragen

Indien een akte in het verleden nietig werd verklaard, is het mogelijk hiervan een afschrift/uittreksel te bekomen.

Voorbeelden van akten die nietig verklaard kunnen worden zijn: huwelijken, echtscheidingen, erkenningen, adopties,...

Voorwaarden

Wie kan een afschrift of uittreksel aanvragen?

Voor akten van nietigverklaring wordt het recht op een afschrift of uittreksel beperkt tot:

 • uzelf
 • de echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende
 • uw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
 • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
 • uw erfgenamen
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat.

Als de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Procedure

U kunt een afschrift/uittreksel aanvragen bij het gemeentebestuur.

U kunt de akte van nietigverklaring op verschillende manieren aanvragen:

 • Via het elektronisch loket
 • Persoonlijk bij de snelbalie. U dient hiervoor geen afspraak te maken.

Opgelet! Door de digitalisering van het akteloket sinds 01/04/2019 is het mogelijk dat u het uittreksel niet onmiddellijk ter beschikking heeft.

Meebrengen

Als u het document zelf ophaalt:

 • uw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als u het document voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • uw eigen identiteitskaart.
Online aanvragen

Contactinfo