Affiches aanplakken op gemeentelijke aanplakborden

In Wetteren zijn er tien gemeentelijke aanplakborden waarop verenigingen affiches kunnen aanplakken.
 
Je vindt ze hier:
 • Hoek Korte Bergstraat met Lange Bergstraat (parking ‘den Berg’)
 • Schooldreef (muziekacademie)
 • Spoorweglaan (voetgangerstunnel aan het station)
 • Lambroekstraat (oud gemeentehuis Massemen)
 • Roosbroeklaan
 • Ten Ede Dorp (kerk Wetteren Ten Ede)
 • Brusselsesteenweg (kerk Kwatrecht)
 • Kapellendries (hoek Laarnesteenweg – Liefkenshoek)
 • Smetledesteenweg (hoek Smetledesteenweg – Smetledestraat)
 • Westremstraat (buurthuis Westrem)

Voorwaarden

 • Je mag er alleen affiches hangen van socioculturele activiteiten die in de gemeente plaatsvinden en die georganiseerd worden door verenigingen of particulieren.
 • Je moet op elke affiche (op de voorzijde) een gemeentelijke sticker kleven (die krijg je na aanvraag - zie hieronder).
 • De maximale grootte van de affiche is A2 (420 mm op 524 mm)
 • Maximaal één affiche per bord.
 • Op de affiche moet de verantwoordelijke uitgever staan.
 • De affiches mogen niet in strijd zijn met de openbare orde en goede zeden of teksten bevatten die oproepen tot geweld of discriminatie.
 • Je mag de affiches niet vroeger dan één maand voor de activiteit ophangen. 
 • Je mag geen andere affiches overplakken of verwijderen, tenzij de datum van de activiteit voorbij is of ze het maximaal aantal affiches overschrijven (één per bord per activiteit). 

Procedure

Doe je aanvraag om affiches te plakken op de gemeentelijke aanplakborden via het evenementenloket.

 • Je krijgt de gevraagde stickers via de post.
 • Kleef de sticker op de voorzijde van de affiche en plak de affiche op het aanplakbord.
 • Onze technische dienst controleert regelmatig de borden. 

Bedrag

Gratis. 

Contactinfo