Affiches aanplakken op gemeentelijke aanplakborden

In Wetteren zijn er tien gemeentelijke aanplakborden waarop verenigingen affiches kunnen aanplakken.
De borden bevinden zich op volgende plaatsen:
 • Hoek Korte Bergstraat met Lange Bergstraat (parking ‘den Berg’);
 • Schooldreef (muziekacademie);
 • Spoorweglaan (voetgangerstunnel aan het station);
 • Lambroekstraat (oud gemeentehuis Massemen); 
 • Roosbroeklaan;
 • Ten Ede Dorp (kerk Wetteren Ten Ede);
 • Brusselsesteenweg (kerk Kwatrecht);
 • Kapellendries (hoek Laarnesteenweg – Liefkenshoek);
 • Smetledesteenweg (hoek Smetledesteenweg – Smetledestraat);
 • Westremstraat (buurthuis Westrem).

Voorwaarden

 • Op de gemeentelijke aanplakborden mogen uitsluitend affiches omhoog gehangen worden van socioculturele activiteiten die in de gemeente plaatsvinden en die georganiseerd worden door verenigingen of particulieren.
 • Op elke affiche moet u op de voorzijde een gemeentelijke sticker plakken.
 • De maximale grootte van de affiche is A2-formaat (420mm op 524mm)
 • Maximum één affiche per bord.
 • Ten vroegste één maand op voorhand de affiches aanplakken.
 • Het overplakken of verwijderen van andere affiches is verboden, tenzij de datum van de activiteit verstreken is of het maximaal aantal affiches per activiteit werd overschreden. Op de affiches moet u de verantwoordelijke uitgever (met naam, adres en de inrichtende persoon of vereniging) vermelden.

Procedure

 • U kan uw aanvraag doen via het evenementenloket.
 • U ontvangt de gevraagde stickers samen met uw toelatingsbrief.
 • Kleef de sticker op de voorzijde van de affiche en plak de affiche op het gemeentelijk aanplakbord.
 • Er wordt regelmatig een controle gedaan door de technische dienst.

Bedrag

De vergunning is gratis.

Contactinfo