Adoptiepremie

Als u een kind adopteert, dan hebt u recht op een adoptiepremie. De adoptiepremie is een eenmalige tegemoetkoming.

Vanaf 1 januari 2019, gaat de geboortepremie op in het nieuwe kinderbijslagsysteem: het groeipakket.

Voorwaarden

U hebt recht op de premie als het adoptiekind deel uitmaakt van uw gezin en als u voor het kind nog geen kraamgeld hebt ontvangen. Om een adoptiepremie te krijgen, moet uw adoptiekind bovendien ook recht hebben op kinderbijslag.

Voor een adoptie in België moet bij de rechtbank een verzoekschrift om adoptie ingediend zijn.

Voor een adoptie van een minderjarig kind in het buitenland:

  • moet in het buitenland een adoptieakte ondertekend zijn
  • moet de Belgische rechtbank de geschiktheid tot adoptie vastgesteld hebben.

Voor een adoptie van een meerderjarige in het buitenland moet in het buitenland een adoptieakte ondertekend zijn.

Procedure

U kunt de adoptiepremie aanvragen tot 5 jaar na het indienen van het verzoekschrift tot adoptie of de ondertekening van de adoptieakte.

Wie de adoptiepremie mag aanvragen is wettelijk geregeld. De aanvraag gebeurt in deze volgorde:

  • de adoptievader
  • de adoptiemoeder
  • als beide adoptieouders hetzelfde geslacht hebben, dan vraagt de oudste de premie aan

De adoptiepremie vraagt u aan bij:

  • het kinderbijslagfonds van uw (laatste) werkgever
  • uw kinderbijslagfonds of FAMIFED, als u zelfstandige bent
  • bij FAMIFED, als u nooit gewerkt heeft, als u in het onderwijs werkt, of als u grensarbeider, kunstenaar, of student bent

Bedrag

De adoptiepremie bedraagt 1247,58 euro.

Contactinfo