Acuut gevaar bomen

acuut gevaar bij bomen dreigt:

 • wanneer er direct gevaar is om personen te verwonden
 • wanneer er direct gevaar is om eigendommen te beschadigen
 • wanneer er direct gevaar is voor andere bomen (vb. snelvermeerderende ziekte)

Acuut gevaar betekent dat het gevaar zich sneller kan voordoen dan er via de normale procedure een omgevingsvergunning kan afgeleverd worden.

Hier vindt u een lijst met vakbekwame boomverzorgers.

Voorwaarden

Acuut gevaar bij bomen doet zich voor als u één of meerdere van deze mankementen ziet:

 • wortelbreuk
 • stambreuk
 • opengescheurde kruin
 • openscheuren van meerstammige bomen en kruinen
 • van de kruin afgescheurde zware hoofdtak met verminking van de stam en stamtorsingen
 • afgestorven boom met houtinrottingen waardoor de stabiliteit onvoldoende wordt
 • vermolmde (en door zwammen) aangetaste schors en houtvezels van de stam
 • boom die recentelijk schuin is gezakt
 • houtzwamaantastingen op verschillende plaatsen of onderaan de stamvoet over 1/3de tot meer dan de helft van de stamomtrek
 • volledig ingerotte en uitgeholde stam
 • diep ingerotte stamwonden, waarbij een breuk bij stormwinden niet uit te sluiten is
 • stabiliteitsrisico door uitspoeling bodem of bij grondwerken

Procedure

Acuut gevaar bij alleenstaande hoogstammige bomen of van enkele bomen in lijnverband

 

 • U stuurt het aanvraagformulier naar klachten@wetteren.be. Voeg foto's toe van de bo(o)m(en) waarvan minstens een detailfoto van het mankement
 • Een medewerker komt zo snel mogelijk ter plaatse om het acuut gevaar te beoordelen.
  • Als het acuut gevaar als terecht wordt beschouwd, krijgt u ten laatste de dag na uw melding een schriftelijke instemming van de burgemeester die geldt als kapmachtiging. Heraanplant met inheemse (loof)bomen is altijd verplicht.
  • Wanneer na onderzoek blijkt dat er geen sprake is van 'acuut gevaar' moet de normale procedure voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen gevolgd worden.

Acuut gevaar bij een boom in een bos

Voor dringende kappingen om veiligheidsredenen in bosverband geldt het Bosdecreet. Deze kappingen mogen direct worden uitgevoerd maar moeten ten laatste binnen de 24 uur na de kapping gemeld worden bij het Agentschap voor Natuur en Bos (aves.ovl@vlaanderen.be).

Meebrengen

 • het ingevulde aanvraagformulier
 • 2 kleurenfoto's waarop de volledige boom staat (per boom)
 • 2 kleurenfoto's waarop de aantasting in detail te zien is (per boom)

Bedrag

Deze dienst is gratis.

Uitzonderingen

Alle gevallen waarbij het direct gevaar zich niet sneller kan voordoen dan er via de normale procedure een omgevingsvergunning kan afgeleverd worden. 

Regelgeving

Contactinfo