Aanvraagformulier voor een buurtsubsidie

Bedankt dat je een Buurtfeest wil organiseren! Initiatieven als het jouwe brengen leven in onze gemeente.

We hebben de volgende gegevens van je nodig om na te gaan of we je de ondersteuning van 250€ in Wetterse cadeaubonnen kunnen toekennen.

We laten jou dit weten binnen de 10 kalenderdagen na het verzenden van dit formulier. Alle vragen, opmerkingen en suggesties zijn welkom op evenementen@wetteren.be

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

1.1 Persoonsgegevens aanvrager(s)

1.2 Persoonsgegevens tweede aanvrager(s)

1.3 Persoonsgegevens 3de aanvrager(s)

2. Beschrijving van het project

3. Buurtsubsidie-reglement

Adresgegevens
Ben jij de verantwoordelijke voor de facturatie *
Is het project een organisatie van meerdere aanvragers ? *
Adresgegevens
Ben jij de verantwoordelijke voor de facturatie *
Is er ook nog een 3de organisator ? *
Adresgegevens
Ben jij de verantwoordelijke voor de facturatie *
PERIODE *
Locatiegegevens van de activiteit
Ontvang je voor dit feest nog andere subsidie van het Lokaal Bestuur Wetteren? *
Is dit een buiten-event, een binnen event of beiden? *
Werd het evenement aangevraagd via het Eaglebe, het online aanvraagformulier voor evenementen? *

Het volledige Buurtsubsidie-reglement vind je hier. Bij het verzenden van deze aanvraag, verklaar je je akkoord met de voorwaarden.

Denk ook al zeker aan:

  • ‘Met medewerking van het lokaal bestuur Wetteren’ te vermelden op alle uitnodigingen
  • Alle buren binnen het afgebakende gebied uit te nodigen
  • Na te gaan of je Buurtfeest een vergunning nodig heeft. Bijvoorbeeld een afwijking op de geluidsnorm, een toelating om drank of voeding te verkopen, indien u buurtfeestje wil organiseren op het openbaar domein, enz.., dan kan je dit aanvragen via het gemeentelijk evenementenloket
  • Ons twee sfeerfoto’s te sturen na het buurtfeest die het kader en de maximale omvang van het feest weergeven, via evenementen@wetteren.be
  • #wegvanwetteren toe te voegen aan alle online gedeelde foto’s
  • Een organisator is altijd verantwoordelijk voor de veiligheid van de deelnemers en het personeel tijdens het evenement. Hij moet eveneens de hinder voor omwonenden (zoals verkeershinder, geluidshinder …) tot een minimum beperken. De richtlijnen van de federale overheid om de verdere of een nieuwe verspreiding van het coronavirus te vermijden, zijn van kracht en moeten te allen tijde nageleefd worden.