Aanvraagformulier gemeentelijke vakantietoelage voor zieken en personen met een handicap

Kinderen en volwassenen met een zware handicap kunnen een tegemoetkoming ontvangen voor het verblijf in een vakantiekamp.

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

1. Persoonsgegevens van de aanvrager

2. Bijlages

Opgelet om de on-line aanvraag succesvol te laten verlopen dienen er verplicht bewijsstukken te worden opgeladen.

Indien u niet in de mogelijkheid bent om het webfomulier in te vullen, aarzel dan niet om een afspraak te maken bij het onthaalteam: 09 365 73 73, ze helpen je dan bij het invullen van het webformulier.

Ik voeg ook nog één van deze bijlages toe: *