Aanvraagformulier voor de erkenning van een culturele vereniging

Elk jaar erkent het college van Burgemeester en Schepenen verenigingen en buurtcomités op basis van een erkenningsreglement voor verenigingen. Met zo’n erkenning kan je voordelig zalen huren en materialen van de uitleendienst ontlenen en krijg je een werkingssubsidie.

De lijst met verenigingen en buurtcomités die al een erkenning hebben vind je hier.

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

1.1 Persoonsgegevens aanvrager(s)

2. Beschrijving van de vereniging

Adresgegevens