Aanvraagformulier voor de erkenning van een culturele vereniging

Elk jaar erkent het college van Burgemeester en Schepenen verenigingen en buurtcomités op basis van een erkenningsreglement voor verenigingen. Met zo’n erkenning kan je voordelig zalen huren en materialen van de uitleendienst ontlenen en krijg je een werkingssubsidie. 

Hier vind je een lijst met verenigingen en buurtcomités die al een erkenning gekregen hebben.

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

1.1 Persoonsgegevens aanvrager(s)

2. Beschrijving van de vereniging

Adresgegevens
In welke thema’s zijn jullie voornamelijk actief? *
Hadden jullie het voorbije jaar een actieve werking ? (vergaderingen, activiteiten, optredens, uitstappen…) *
Heeft de vereniging / het buurtcomité wettelijke statuten en/of een huishoudelijk reglement ? *
Voldoet je vereniging aan de algemene erkenningsvoorwaarden? *
De vereniging / het buurtcomité verklaart dat iedereen, ongeacht filosofische, politieke, levensbeschouwelijke of religieuze overtuiging, toegelaten is om lid te worden / deel te nemen aan de activiteiten *

De vereniging / het buurtcomité verklaart dat, bij erkenning door het College van Burgemeester en Schepenen, de subsidie vereffend kan worden op het bankrekeningnummer

Mogen we jouw mailadres opnemen in de lijst van erkende verenigingen op deze website? *