Aanvraag tenlasteneming van een vreemdeling met een verblijf minder dan drie maanden

Maak een afspraak

Alvorens het Schengengebied te mogen binnenkomen, moeten al dan niet visumplichtige vreemdelingen die onderdaan is van een derde land bewijzen dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt. Wie dit niet kan bewijzen, kan beroep doen op een garant, die de tenlastenneming aangaat. De garant dient de Belgische nationaliteit of een verblijfstitel voor onbeperkte duur te bezitten en over voldoende bestaandmiddelen te beschikken.

De verbintenis tot de tenlastenneming wordt aangevraagd door de garant en dient te gebeuren alvorens de vreemdeling het land binnenkomt. Hij of zij heeft dit attest immers nodig om een toeristenvisum aan te vragen of, indien visumvrij, de douane te passeren.

Voorwaarden

De vreemdeling:

 • zal op een privé-adres verblijven.
 • verblijft in België voor een periode van maximaal 90 dagen

De garant:

 • bezit de Belgische nationaliteit of een verblijfstitel van onbeperkte duur
 • beschikt over voldoende bestaansmiddelen.

Procedure

 • De garant maakt een afspraak met de dienst burgerzaken
 • Er wordt een document opgemaakt, die de garant verder dient in te vullen. Of het document kan hier gedownload worden.
 • Het ingevulde document wordt bezorgd aan de dienst burgerzaken. Vervolgens wordt het ondertekend door de burgemeester of schepen.
 • De garant kan het ondertekende document ophalen zonder afspraak aan het onthaal.
 • De garant dient dit document samen met een kopie van de identiteitskaart en de loonfiches van de laatste drie maanden of voor zelfstandigen het aanslagbiljet van het vorige jaar op te sturen naar de betrokken vreemdeling. Hij of zij kan zich met deze documenten aanmelden bij de bevoegde ambassade.  
 • Indien er geen Belgische ambassade is of indien de vreemdeling niet visumplchtig is, dient de tenlastenneming eerst te worden goedgekeurd bij de dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. Dit wordt doorgestuurd door de dienst burgerzaken. De garant wordt, na uitspraak door de dienst Vreemdelingenzaken, hiervan op de hoogte gebracht door de dienst burgerzaken.

Meebrengen

 • geldige identiteitskaart
 • gegevens van de vreemdeling
 • loonfiches van de laatste drie maanden of aanslagbiljet van het vorige jaar van de garant.
 • het reeds ingevulde formulier

Bedrag

Deze dienst is gratis.

Maak een afspraak

Contactinfo