Aangifte van een adreswijziging bij uw stad of gemeente

Online aanvragen

Als u verhuist, moet u uw nieuwe adres binnen de 8 werkdagen aangeven bij de dienst Burgerzaken van de gemeente. Ook als u binnen de gemeente verhuist, moet u dit aangeven.

Voorwaarden

Als u verhuist, moet u uw nieuwe adres binnen de 8 werkdagen aangeven bij de dienst Burgerzaken van de gemeente. Ook als u binnen de gemeente verhuist, moet u dit aangeven.

Procedure

Er zijn verschillende manieren om uw adreswijziging door te geven:

  • U kunt de adreswijziging online aanvragen
  • U kunt langsgaan bij de dienst Burgerzaken van de gemeente.

Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet.

Om de adreswijziging te kunnen doorgeven, hebt u een geldig identiteitsbewijs nodig met uw rijksregisternummer.

Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf elders te vestigen, moet hij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

Verhuist één van de ouders met een niet-ontvoogde minderjarige, dan wordt de andere ouder hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte gebracht.

Gaat u niet akkoord met de adreswijziging van uw kind(eren), reageer dan binnen de 15 dagen. Bezorg de gemeente een kopie van de gerechtelijke uitspraak waaruit blijkt dat het ouderlijk gezag over de kind(eren) uitsluitend aan jou werd toegewezen of toon aan dat de ouder die verhuisd is met het kind(eren) uit het ouderlijk gezag ontzet is.

Controle van domicilie en aanpassing identiteitsdocumenten

Na de aangifte controleert een wijkagent of een bevoegde ambtenaar of u werkelijk op het aangegeven adres uw hoofdverblijfplaats hebt. Na deze controle wordt u ingeschreven op uw nieuwe adres en wordt u uitgenodigd om uw identiteitskaart en het inschrijvingsbewijs van uw voertuig(en) op het gemeentehuis te laten aanpassen. Hiervoor hebt u uw elektronische identiteitskaart met pincode nodig. Dit kan zonder afspraak tijdens onze openingsuren.

Vanaf het moment dat uw identiteitskaart aangepast is, kunt u alle andere instanties van uw adresverandering op de hoogte brengen.

Meebrengen

Uw elektronische identiteitskaart met pincode.

Bedrag

Deze dienst is gratis.

Uitzonderingen

Bent u niet in de mogelijkheid om persoonlijk langs te komen om uw adreswijziging door te geven? Dan kan u iemand een geschreven volmacht geven om de adreswijziging aan te geven in uw plaats. Gebruik hiervoor het document Volmacht - adreswijziging. Vergeet zeker niet om een kopie van uw identiteitskaart bij te voegen, zodoende kan de dienst Burgerzaken van uw nieuwe gemeente de echtheid van uw handtekening controleren.

Online aanvragen

Contactinfo