Zonneboilers

Ook zonneboilers maken deel uit van het potentieel aan zonne-energie. Met een zonneboiler wordt warm water geproduceerd voor gebouwenverwarming en sanitair warm water. Ben je geïnteresseerd in het plaatsen van een zonneboiler? Netbeheerder Fluvius geeft subsidies voor de financiering van het installeren van een zonneboiler.

Zonneboiler

Installateur met certificaat van bekwaamheid

Wie een zonneboiler wil laten plaatsen, kan kiezen voor een installateur met een certificaat van bekwaamheid:

Meer informatie

Op www.energiesparen.be vind je meer informatie over de zonneboiler. 

Naast zonneboilers zijn er ook duurzame warmtepomp boilers. Deze boilers gebruiken, in tegenstelling tot zonneboilers, geen directe zonne-energie
maar gebruiken de warmte uit de omgeving om het water op te warmen. Netbeheerder Fluvius voorziet ook voor deze waterpompboilers subsidies.

Waterpompboilers

Contactinfo