Wetteren Klimaatgezond

Klimaatgezond

Onze gemeente moet in de toekomst leefbaar blijven voor alle inwoners en iedereen die er werkt of onze gemeente bezoekt. Daarom heeft het gemeentebestuur in 2017 het Europese burgemeestersconvenant ondertekend en zet het zich in om de CO2-uitstoot in Wetteren drastisch terug te dringen. In 2030 moet de CO2-uitstoot in de gemeente 40% minder zijn vergeleken met de uitstoot in 2011. Om dit waar te maken heeft de gemeente samen met de provincie Oost-Vlaanderen een klimaatactieplan opgemaakt. Daarin zijn de belangrijkste doelen en acties opgenomen die nodig zijn om een klimaatgezonde gemeente te worden en blijven. De gemeenteraad keurde dit klimaatplan goed op 26 april 2018.

Om dit plan te kunnen realiseren staat de gemeente voor een enorme uitdaging. Uit de nulmeting in 2011 blijkt dat de gemeente Wetteren een voetafdruk van 113.772 ton CO2 heeft. Dit is evenveel als wat een bos dat 3,1 keer zo groot is als de gemeente Wetteren zou kunnen compenseren. Enkel met de inzet van onze inwoners, handelaars, bedrijven, verenigingen, landbouwers en scholen kunnen we onze gemeentelijke voetafdruk met 40% verminderen.

Ontdek meer over de klimaatambities van de gemeente Wetteren.

Lees het klimaatplan. (2 537 kB).

Lees het adaptatieplan (12 MB).