Wetteren (be)leef- en bereikbaar

20
sep
2022

Met het plan Wetteren (be)leef- en bereikbaar willen we meer passage en leven aantrekken in het centrum van Wetteren door:

  • Te streven naar meer verkeersveiligheid voor alle weggebruikers, zowel auto’s, fietsers als voetgangers.
  • In te zetten op een kwaliteitsvol aanbod aan scholen, ontspanning, dienstverlening en voor wie hier komt winkelen en werken.
  • Samen met anderen werk te maken van een bruisend evenementenprogramma en publiekstrekkers.
  • Wonen in Wetteren aantrekkelijk en leefbaar te maken.
  • In te zetten op duurzame bereikbaarheid, vlotte doorstroming en een doordacht parkeerbeleid.

Het gaat over meer dan alleen verkeer en parkeren. We willen een aantrekkelijke en veilige publieke ruimte aanbieden met meer groen en minder verkeer waar bewoners en bezoekers kunnen genieten, winkelen, wandelen en fietsen. Hoe het centrum en de Markt er precies zullen uitzien ligt nu nog niet vast. De komende jaren zetten we nog meer stappen om het centrum aantrekkelijker te maken.

Lees er hier meer over.

Contactinfo