Werklozen: controlekaart voor deeltijdse werknemer

Als u een deeltijdse werknemer bent met een inkomensgarantie-uitkering, dan moet u vanaf de eerste werkdag in het bezit zijn van een formulier C3 deeltijds. Om de drie maanden moet u dit formulier laten valideren bij het gemeentebestuur.

Voorwaarden

U bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente.

Enkel de lopende maand en de drie daaropvolgende maanden kunnen afgestempeld worden.

Procedure

Ga naar uw gemeentebestuur om uw formulier C3 deeltijds te laten afstempelen. U dient hiervoor geen afspraak te maken en mag zich rechtstreeks aanmelden bij de onthaalbalie.

Meebrengen

U neemt mee:

  • uw identiteitskaart mee
  • uw formulier(en) C3 van de vakbond of de werkwinkel

Bedrag

Deze dienst is gratis.

Contactinfo