Werft-Westremdries-Evenakker: wegenis- en rioleringswerken

Maak een afspraak

Aquafin gaat in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij rioleringswerken uitvoeren in de straten Werft, Westremdries en Evenakker. Deze werken vormen een volledig bovengemeentelijk project. Dit wil zeggen dat de gemeente geen aandeel heeft in deze werken.

Er wordt riolering aangelegd in deze straten zodat het afvalwater van de woningen op de riolering kan worden aangesloten. Het regenwater zal wel nog in de grachten blijven terecht komen. Pas als de geplande riolerings- en wegeniswerken langsheen de Westremstraat zijn uitgevoerd, zal het afvalwater van de straten Werft, Westremdries en Evenakker naar het zuiveringsstation kunnen worden afgevoerd. In afwachting daarvan komt het afvalwater nog terecht in het oppervlaktewater.

De werken gaan van start op 2 september en zullen ongeveer 5 à 6 maand in beslag nemen (afhankelijk van de weersomstandigheden). Eerst wordt gestart in Werft. Pas als hier de riolering is aangelegd, zal gestart worden in Westremdries en Evenakker.

Op 21 augustus 2019 vond een infovergadering plaats waarbij de werken werden toegelicht aan de bewoners. Het verslag van deze vergadering kan je hier nalezen, samen met de powerpointpresentatie.

 

Maak een afspraak

Contactinfo