Wegenwerken & Omleidingen

Op deze pagina lees je alles over omleidingen en verkeershinder. We verzamelen de wegenwerken die gepland of in uitvoering zijn. Ook verkeersmaatregelen omwille van grote evenementen en activiteiten vind je hier terug.

Onder 'Verkeershinder in kaart' krijg je alle mogelijke geplande hinder op de baan op een kaart te zien. Je kan selecteren op periode, locatie, aard van de hinder, ... 

'Stadsvernieuwing' verzamelt alle informatie over langdurige projecten, ruimtelijke uitvoeringsplannen en dergelijke.