Wat doet de gemeente

De gemeente wil de omslag naar uitstootvrij verkeer versnellen door het stimuleren van het gebruik van deelauto’s, elektrische auto’s en van fietsen. De gemeente wil blijven investeren in het creëren van een veiligere gemeente en veiligere schoolomgevingen voor fietsers en voetgangers. Bij elke beleidsmaatregel of  aanpassing wordt voorrang verleend aan het STOP-principe. Hierbij gaat de prioriteit eerst naar Stappen, dan naar Trappen, vervolgens Openbaar vervoer en dan pas naar Personenwagens.

De gemeente laat momenteel een mobiliteitsdoorlichting uitvoeren door de Provincie voor de gemeentelijke diensten ter verbetering van het interne mobiliteitsbeleid. Om het fietsgebruik te stimuleren bij gemeentelijke medewerkers zal de gemeente elektrische dienstfietsen aanbieden voor de verschillende diensten. Daarnaast zet de gemeente zich ook in om het gemeentelijk wagenpark te vergroenen door bestaande dienstwagens te vervangen door elektrische voertuigen. Bovendien probeert de gemeente de mobiliteitsbehoefte van de gemeentelijke medewerkers te verminderen door het organiseren van brugdagen en het mogelijk maken van telewerken en werken in flexibele roosters. 

Contactinfo