Vlaamse verbeteringspremie

Maak een afspraak

De Vlaamse verbeteringspremie is een premie voor wie zijn woning in het Vlaamse Gewest wil verbeteren of uitbreiden, omdat ze niet meer aan de kwaliteitsnormen voldoet of om overbewoning te verhelpen.

U kan na het verkrijgen van deze Vlaamse verbeteringspremie ook een gemeentelijke aanvullende premie aanvragen.

De verbeteringspremie in zijn huidige vorm kan nog tot en met 31 mei aangevraagd worden. Een aanvraag voor de overkoepelende renovatiepremie is mogelijk vanaf 1 februari 2019

Voorwaarden

U kunt de verbeteringspremie aanvragen als bewoner of als verhuurder.

 • U wordt beschouwd als bewoner wanneer u en de persoon waarmee u samenwoont of gehuwd bent:
  • de woning op de aanvraagdatum zelf bewoont op grond van een zakelijk recht
  • een huurovereenkomst hebt voor meer dan 3 jaar.
 • U wordt beschouwd als verhuurder, als u en de persoon waarmee u samenwoont of gehuwd bent, de woning op de aanvraagdatum verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens 9 jaar.

De voorwaarden om een verbeteringspremie te krijgen hebben te maken met uw inkomen, uw woning en de ingediende facturen.

Inkomen

Voor aanvragen vanaf 1 januari 2019 tot 31 mei 2019 mag uw gezamelijk belastbaar inkomen in 2016 (referentiejaar) niet meer bedraagt dan 31.340 euro. Dit maximum mag worden verhoogd met 1.630 euro per persoon ten laste.

Het inkomen van de aanvrager-verhuurder (die zijn woning verhuurt aan een SVK) mag niet meer bedragen dan 61.270 euro.

Voor aanvragen in 2019 wordt gekeken naar het (gezamelijk) belastbaar inkomen van 2016. Dat gezamelijk belastbaar inkomen vindt u terug op de afrekening (aanslagbiljet 2017) van uw inkomstenbelasting die u kreeg voor het inkomstenjaar.

Woning

De woning moet als hoofdverblijfplaats dienen, in het Vlaamse Gewest liggen en minstens 25 jaar oud zijn (die laatste voorwaarde geldt niet bij verbouwing van een woning op overbewoning te verhelpen).

Voor de ouderdom van de woning telt de datum van eerste bewoning zoals die in het gemeentelijke bevolkingsregister staat.

Facturen

De facturen mogen niet ouder zijn dan 1 jaar op de aanvraagdatum. De premie wordt berekend op basis van de ingediende facturen.

De lijst van werken die in aanmerking komen voor de verbeteringspremie is verdeeld in verschillende categorieën, met per categorie een vast premiebedrag.

In een periode van 10 jaar (vanaf de aanvraag van de eerste premie), kunt u voor een woning maximaal 3 keer een verbeteringspremie en/of aanpassingspremie krijgen. U mag geen twee aanvragen indienen voor werken aan hetzelfde onderdeel.

De aanvragen mogen elkaar overlappen. U moet niet wachten tot u bevestiging hebt gekregen van uw eerste aanvraag om een tweede aanvraag in te dienen.

Procedure

U kunt de verbeteringspremie pas aanvragen na uitvoering van de werken. Voeg alle facturen bij uw aanvraag.

U kunt de verbeteringspremie aanvragen

Als u het aanvraagformulier op papier wilt, kunt u het aanvragen bij Wonen-Vlaanderen of op de gemeente. 

U vult het formulier in en stuurt het op naar het adres dat op het formulier vermeld staat:

 • U krijgt zo snel mogelijk een ontvangstmelding van Wonen-Vlaanderen.
 • Een beslissing volgt binnen de 3 maanden na een correcte en volledige aanvraag.
 • De uitbetaling gebeurt 3 maanden na de beslissing.

Als Wonen-Vlaanderen binnen die termijn geen beslissing heeft genomen of als u niet akkoord gaat met de beslissing, kunt u beroep aantekenen. Vanaf het verstrijken van de antwoordtermijn van Wonen-Vlaanderen, of vanaf de weigering van uw aanvraag, hebt u 1 maand de tijd om beroep aan te tekenen. Verstuur uw beroep altijd aangetekend.

Indien u bij de opmaak van uw aanvraagdossier begeleiding nodig heeft, dan maakt u het best een afspraak. 

Meebrengen

Indien u wenst te weten of u in aanmerking komt voor deze premie, brengt u volgende documenten mee:

 • facturen van de werken
 • facturen van de aankopen van materiaal, als u de werken zelf uitgevoerd hebt (let op: geen kastickets, bestelbon,...)
 • aanslagbiljet van de belastingen van 3 jaar geleden

Bedrag

Het premiebedrag ligt vast per bouwonderdeel. Om een premie te krijgen moet u facturen kunnen voorleggen voor een bedrag (inclusief btw) dat minstens het dubbele is van de premie.

Voor verbouwingswerken om overbewoning te verhelpen, krijgt u 50% van het bedrag van de voorgelegde facturen (inclusief btw). De premie bedraagt minimaal 600 euro en maximaal 1.250 euro.

Het bedrag van de verbeteringspremie per bouwonderdeel:

 • dakwerken: 1.250 euro
 • buitenschrijnwerk: 1.250 euro
 • sanitaire installatie: 750 euro
 • elektrische installatie: 750 euro
 • gevelwerken: 1.500 euro
 • behandelen van optrekkend muurvocht: 750 euro
 • werkzaamheden om de risico's op CO-intoxicatie te verhelpen:
  • de plaatsing van een waterverwarmingstoestel op gas met gesloten verbrandingsruimte: 250 euro
  • de plaatsing van maximaal 3 verwarmingstoestellen met gesloten verbrandingsruimte, of het vervangen van een bestaande centrale verwarmingsketel door een hoogrendements-verwarmingsketel met het label HR+, HR Top, Optimaz of Optimaz Elite: 250 euro per toestel
  • de installatie van of omschakeling naar centrale verwarming: 1000 euro
  • het bouwen, verbouwen, herstellen of aanpassen van een rookkanaal: 500 euro.

Regelgeving

Ministerieel besluit van 27 september 2007 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen.

Besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 tot wijziging van de besluiten over de renovatiepremie en over de verbeterings- en aanpassingspremie (VAP).

Maak een afspraak

Contactinfo