Verkoop Drank en Alcohol

Enkele belangrijke regels bij het schenken van alcohol

  • De organisator van een occasionele drankgelegenheid moet meerderjarig zijn
  • Het is verboden alcoholische drank te schenken aan jongeren onder de 16 jaar
  • Het is verboden sterke drank te schenken aan jongeren onder de 18 jaar
  • Alcoholische dranken boven 21% alcohol (vb. cocktails, graanjenevers, campari, whisky, rum...) zijn niet toegelaten tijdens evenementen, dit kan enkel aangevraagd worden bij een pop-up.
  • Het is verboden alcoholische dranken te schenken aan personen die zich reeds in een kennelijke dronken toestand bevinden. 

Contactinfo