Verkiezingen 26 mei 2019

8
mei
2019

Wie mag/moet er stemmen?
In België geldt de stemplicht. Elke Belg vanaf 18 jaar is verplicht om te gaan stemmen.

Wat als ik niet kan gaan stemmen?
Soms kan je als kiezer niet gaan stemmen. Je kan dan een andere kiezer in jouw plaats laten stemmen en je geeft die persoon dan een volmacht. De volmachtkrijger moet geen familielid zijn. Hij of zij moet wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De volmachtkrijger mag slechts voor één stemgerechtigde gaan      stemmen op verkiezingsdag.
 • De volmachtkrijger moet op 26 mei kunnen      stemmen voor alle verkiezingen waarvoor jij zelf stemgerechtigd bent.

Wat heb je nodig om via volmacht te mogen stemmen?
Een ingevuld volmachtformulier (via www.verkiezingen.fgov.be) en een attest, dat aantoont waarom je zelf niet kan stemmen.

Deze documenten en jouw oproepingsbrief geef je mee aan de persoon die in jouw plaats mag gaan stemmen. Deze persoon heeft ook zijn/haar eigen oproepingsbrief en identiteitskaart nodig. Dit alles  geeft hij/zij af aan de voorzitter van het stembureau waar jij zou moeten gaan stemmen.

Wanneer kan je een volmacht geven?
In de volgende gevallen kan je een volmacht geven en het bijhorende bewijs van afwezigheid aanvragen:

 • Om medische redenen, bij ziekte (zorg voor een medisch attest van een arts)
 • Omwille van vakantie in het buitenland (zorg voor een attest van de burgemeester van je thuisgemeente)
 • Omdat je moet werken op verkiezingsdag (zorg voor een attest van de werkgever)
  Om studieredenen (zorg voor een attest van de school waar je les volgt)

Kan je om een andere reden niet stemmen? Bekijk het overzicht op www.verkiezingen.fgov.be en vraag zo snel mogelijk het nodige attest aan. Meer info hierover vind je ook op www.vlaanderen.be/stemmen-met-een-volmacht

Kan je niet gaan stemmen, maar wil je geen volmacht geven?
Je kan vragen aan een familielid of vriend om naar het stembureau te gaan waar jij zou moeten gaan stemmen, en daar af te geven:

 • het bewijs van de reden waarom je niet kan gaan stemmen
 • een brief waarin je die reden uitlegt en die je ondertekent

Heb je dit niet gedaan? Dan kan je een brief schrijven naar de vrederechter, waarin je uitlegt waarom je niet bent gaan stemmen. Stuur ook een medisch attest op, indien je ziek was (Vredegerecht Wetteren, Gentsesteenweg 90, 9230 Wetteren).

Als je zelf niet gaat stemmen en je geeft geen volmacht, dan komt je terecht op de lijst van kiezers die niet hebben gestemd. De vrederechter bepaalt dan welke boete je krijgt als je wordt vervolgd.

Wat als ik mijn kiesbrief niet meer vind?

Aan de snelbalie van je gemeentehuis kan je een nieuwe oproepingsbrief halen. Dit kan tot op de dag van de verkiezingen, van 8 tot 13.45 uur. De oproepingsbrief heb je nodig om te kunnen stemmen.

Problemen op de dag van de verkiezingen?
In het gemeentehuis kan je op 26 mei terecht bij de dienst bevolking van 8 tot 14 uur.

Hoe stem ik geldig?
Om geldig te stemmen mag je per verkiezing slechts stemmen uitbrengen binnen één lijst:

 • Door je stem uit te brengen in het vakje bovenaan een lijst (lijststem)
 • Door je stem uit te brengen in het vakje naast de naam van één of meerdere kandidaten (naamstem)

Indien je tegelijkertijd een lijststem en één of meerdere naamstemmen binnen deze lijst uitbrengt, dan wordt met de lijststem geen rekening gehouden.

Breng je stemmen (lijst- of naamstemmen) uit op verschillende lijsten, dan zal je stem als ongeldig worden beschouwd en niet worden meegeteld.

Wijziging locaties stembureaus
Voor alle inwoners is, in de mate van het mogelijke, gezocht naar die stemlocatie die in vogelvlucht het dichtst bij hun woonplaats ligt. Daarnaast zijn een aantal stemlocaties vervangen door beter uitgeruste, beter gelegen of ruimere lokalen. Kijk dus goed na op je kiesbrief waar jij moet gaan stemmen.

Meer informatie nodig?
Website van de FOD Binnenlandse Zaken: www.verkiezingen.fgov.be.
Callcenter FOD Binnenlandse Zaken: 02 518 21 31 of via callcenter.rrn@rrn.fgov.be

Contactinfo