Vennestraat: riolerings- en wegeniswerken - in ontwerpfase

De gemeente plant riolerings- en wegeniswerken in de Vennestraat. Het afvalwater van de Vennestraat komt momenteel nog terecht in de langsgrachten, nadien stroomt het naar de Hamgracht in de Cooppallaan. Via de Hamgracht en de Oude Schelde komt het afvalwater nog terecht in de Kalkense Vaart.

Het doel van de werken is de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en het vernieuwen van het wegdek. Ook de grachten worden vernieuwd en de straat krijgt nieuwe openbare verlichting.

In 2008 werd door de gemeente bij VMM een aanvraag ingediend om subsidies te bekomen voor de rioleringswerken. Nadat VMM bevestigde dat Wetteren subsidies kan bekomen, werd gestart met de opmaak van een rooilijn- en grondinnameplan. De goedkeuring van deze plannen gebeurde niet zonder slag of stoot. Er werden meerdere versies uitgetekend, maar uiteindelijk bleek de noodzaak groot om eerst een wegeninsontwerp te hebben. In het jaar 2012 kon men tot een concensus komen tussen gemeente en Vennecomité betreffende het wegenisontwerp en kon het rooilijn- en grondinnameplan definitief goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Sindsdien lag het project stil.

Aangezien VMM in de zone van de Kalkense Vaart een goede toestand van waterkwaliteit verwacht tegen 2021, werd het project Vennestraat weer opgestart in 2019. Naast een aanpassing van de zuivering (een project dat momenteel reeds opgestart is door Aquafin), is de aanleg van een gescheiden stelsel in de Vennestraat hét project met de meest positieve invloed op de waterkwaliteit in dit gebied.

In  het najaar van 2019 werd een workshop georganiseerd met de bewoners van de Vennestraat om het wegenisontwerp van de straat, opgemaakt in 2012, verder te bespreken. Ook de nabijgelegen scholen kregen de kans om input te geven. Studiebureau Sweco paste het ontwerp op basis van de gegeven input aan. Dit resulteerde in een vernieuwd wegenisontwerp dat opnieuw werd voorgelegd aan de bewoners op een infomarkt op 8 juli 2020. Nadien heeft de gemeenteraad zich in zitting van 1 september 2020 principieel akkoord verklaard met dit ontwerp. Het ontwerp kan u onderaan raadplegen. Wat de inrichting van het pleintje betreft, werd gekozen voor variant 1.

De volgende stap in het project is het realiseren van de grondverwervingen noodzakelijk om de weg te kunnen vernieuwen.

 

Download hier:

het goedgekeurde wegenisontwerp

Presentatie workshop 23 oktober 2019

Presentatie infomarkt 8 juli 2020

 

Voorwaarden

t

Contactinfo