Vacature Vakman/Vakvrouw

25
mrt
2021

Lokaal bestuur Wetteren is op zoek naar 4 Vakmannen of Vakvrouwen voor snelle indiensttreding voor onbepaalde duur, met aanleg van een wervingsreserve.

De Vakman/Vakvrouw is polyvalent inzetbaar voor het uitvoeren van operationele taken volgens noodzaak voor de verschillende teams (Departement Stadsontwikkeling: Team Wegen, Team Magazijn en Team Groen, Departement Ondersteuning: Team Gebouwen & ICT). Afhankelijk van ervaring en opleiding zal de Vakman/Vakvrouw worden ingezet bij één van de teams. Daarnaast wordt een flexibele instelling verwacht om makkelijk te schakelen tussen verschillende uitvoerende taken.

Kerntaken

Wat bieden we

Wie zoeken we

Hoe verloopt de selectie

Hoe solliciteren

Meer weten

Kerntaken:

-          bij het team Wegen behelst dit onder meer de volgende concrete taken:

 • uitvoeren voorbereidende grondwerken;
 • aanleggen en herstel van verhardingen (voetpaden, fietspaden, wegenis) in diverse materialen (wegverharding in klinkers, asfalt, beton, steenslag, kasseien, uitbreken en verplaatsen van tegels, kasseien, boordstenen, ...);
 • aanleggen en herstel van rioleringen, opzoeken van mogelijke verstoppingen
 • plaatsen van straatmeubilair (paaltjes, zitbanken, afsluitingen, vuilbakken, …)
 • reinigen van grachten;
 • aanleg en herstel van kunstwerken (duikers, kopmuren, …)
 • het vegen van straten en het ruimen van kolken
 • zorgen voor netheid van het openbaar domein d.m.v. een straatstofzuiger

-          bij het team Groen behelst dit onder meer de volgende concrete taken:

 • aanleggen van openbaar groen
 • uitvoeren van ontwerp voor openbaar groen
 • grondvoorbereiding en –verbetering;
 • algemeen onderhoud en onkruidbestrijding van gazons, perken, wandel- en fietspaden;
 • snoeien en aanplanten van planten, struiken, bomen, heesters, ...;
 • maaien van wegbermen, maaien van kleine en grote grasoppervlakten;
 • begieten van bloembakken;
 • scheren van hagen;
 • taken op de begraafplaatsen; uitvoeren van ontgravingen, uitstrooien van as van gecremeerde personen, delven en aanvullen van graven, assisteren bij begrafenisceremonies, plaatsen van as in columbarium;
 • rattenbestrijding.

-          bij het team Gebouwen & ICT behelst dit onder meer de volgende concrete taken:

 • ondersteuning bieden aan de specialisten elektriciteit, schrijnwerk, loodgieterij en schilderwerk
 • allerhande taken die bijdragen tot het onderhoud van het gemeentelijk patrimonium
 • ondersteuning bij renovatiewerken of kleine constructies, bijvoorbeeld metselwerken, dakwerken, vloeren plaatsen, …

-          bij het team Magazijn behelst dit onder meer de volgende concrete taken:

 • plaatsen van nieuwe of tijdelijke verkeersborden
 • onderhouden, vervangen en herstellen verkeersborden;
 • aanbrengen en vernieuwen van wegmarkeringen;
 • het verdelen van de post naar de verschillende vestigingen van het lokaal bestuur en poststukken afleveren bij Bpost;
 • opruimen van zwerfvuil en het lege van publieke vuilbakken;
 • onderhoud van wagens, machines en materieel;
 • leveren van uitgeleend materiaal van de uitleendienst.

-          mogelijke taken van een meer polyvalent karakter kunnen zijn:

 • ondersteuning bij evenementen in de voorbereiding en afronding:
  • plaatsen nadars/herassen
  • plaatsen signalisatie
  • opbouwen chalets/tenten
 • meedraaien in permanentiediensten op avonden en in weekenden
 • meedraaien met de winterdiensten (strooien en sneeuwvrij maken van wegen)

-          je zet de waarden van de organisatie om in de praktijk;

 • Samenwerken:

Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

 • Professionaliteit:

Consistent handelen. Consistentie tonen in principes, waarden en gedrag. Bouwen aan vertrouwen op basis van de eigen authenticiteit en nakomen van verbintenissen.

 • Enthousiasme:

Betrokkenheid en motivatie tonen. Zich ten volle inzetten voor het werk dat men doet en proberen er het beste van te maken. Steeds het beste van zichzelf geven.

 • Klantgerichtheid:

Klanten op een gerichte manier begeleiden en raad geven in hun keuzeproces. Hen steeds op de eerste plaats stellen door hen een gerichte service te leveren en door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Wat bieden we?

 • Een voltijdse contractuele aanstelling voor onbepaalde duur (met aanleg van een wervingsreserve)
 • Een bruto maandloon tussen € 1929,60 (D1 trap 0) en € 3003,22 (D3 trap 27)
 • Vast uurrooster volgens afspraken, afhankelijk van de werking van de dienst
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden
 • Maaltijdcheques van 6,5 € per gewerkte dag (van 7u36’).
 • Een uitgebreid verlofstelsel: 31 dagen
 • Een hospitalisatieverzekering: gratis voor de werknemer. Gezinsleden kunnen aansluiten aan een voordelig tarief.
 • Een haard- of standplaatstoelage
 • Vakantiegeld
 • Eindejaarstoelage
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietsvergoeding van 0,24€/km
 • Een tweede pensioenpijler: 3,34%
 • Extra lokale vrijetijdsvoordelen met de UITpas
 • Voordelen via de PlusPas (GSD-v).

Wie zoeken we? (specifieke toelatingsvoorwaarden)

 • Je beschikt over de competenties uit de functiebeschrijving.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B op het moment van je aanstelling
 • Laatstejaarsstudenten zijn tot het examen toegelaten.

Hoe verloopt de selectie?

De selectie verloopt via aanwerving. Het examen gaat door op vrijdag 7 mei 2021. Indien nodig ook op vrijdag 21 mei 2021.

Het examenprogramma bestaat uit twee delen:

 • een praktisch deel
 • een mondeling deel

Om over te gaan naar de mondelinge proef, moet de kandidaat 50% halen voor het schriftelijke deel. Om aan het eind als geslaagd te worden beschouwd, moet de kandidaat minstens 50% behalen op elke selectieproef en 60% op het totaal van de selectie.

De hoogst gerangschikte kandidaat wordt als eerst gecontacteerd om aangesteld te worden en wordt bevraagd omtrent de keuze in de openstaande vacatures. De geslaagde kandidaten die niet worden aangesteld, worden in een wervingsreserve opgenomen, waarvan de geldigheidsduur drie jaar bedraagt en maximaal met twee jaar kan verlengd worden.

Hoe solliciteren?

Bezorg ons onderstaande documenten ten laatste op 26 april 2021 via vacature@wetteren.be

 • uitgebreid curriculum vitae,
 • begeleidend schrijven waarin je uitlegt waarom deze functie jou op het lijf geschreven is en via welk kanaal je deze vacature vernam
 • kopie/foto van rijbewijs

 • uittreksel uit het strafregister (max 3 maand oud) (inwoner van Wetteren: online)

Meer weten?

Contacteer Els De Winter, deskundige personeel via vacature@wetteren.be of op het nummer 09 365 67 07.

 

Contactinfo