Vacature deskundige Aankoop

7
okt
2021

Lokaal bestuur Wetteren is op zoek naar een deskundige Aankoop voor onbepaalde duur, met aanleg van een wervingsreserve.

Als Deskundige Aankoop sta je in voor het beheren en opvolgen van aankoopcontracten (onderhoud, verzekeringen …) en vastgoedtransacties voor zowel gemeente, OCMW als AGB Wetteren. Je bouwt, samen met je collega, aan een methode om deze contracten op een correcte en efficiënte manier te monitoren en te beheren. Je maakt deel uit van het team financiën en aankoop, binnen het departement ondersteuning. Vanuit je rol ondersteun je de medewerkers van onze organisatie op het vlak van aankopen en treed je als interne 'expert' op als eerste aanspreekpunt voor de betrokken entiteiten. 

Aangezien we als openbaar bestuur nauwgezet de wetgeving overheidsopdrachten hanteren, beheers jij deze materie, vandaag of op termijn. Sowieso voorzien wij in een uitgebreid opleidingstraject om van jou een expert te maken. Tenslotte draag je actief bij tot de realisatie van een strategisch, innovatief en duurzaam aankoopbeleid, en allerhande andere doelstellingen, zoals voorzien in de meerjarenplanning.

Kerntaken

Wat bieden we

Wie zoeken we

Hoe verloopt de selectie

Hoe solliciteren

Meer weten

Kerntaken

 • Je draagt bij tot de realisatie van een centraal gecoördineerd aankoopbeleid, en bijgevolg de efficiëntie van onze organisatie, door:
  • Het deskundig voeren van prijsvragen en overheidsopdrachten, zowel voor leveringen, diensten als werken, conform de wetgeving inzake overheidsopdrachten;
  • Het continu prospecteren en analyseren van de markt en het identificeren van mogelijke duurzame(re) aankoopoplossingen, innovaties en schaalvoordelen ten gunste van het Lokaal Bestuur;
  • Het actief beheren en opvolgen van de lopende contracten en raamovereenkomsten van gemeente, OCMW en AGB Wetteren;
  • Het zelfstandig afsluiten en opvolgen van (diensten)concessies
 • Je treedt daarbij op als eerste aanspreekpunt voor interne en externe klanten.
 • Je staat in voor het optimaal administratief beheer van alle verzekeringen binnen het Lokaal Bestuur (BA, LO, brand, alle risico’s, enz.), met uitzondering van de personeelsgerelateerde verzekeringspolissen (arbeidsongevallen, hospitalisatie).
 • Je staat in voor het afsluiten en actief beheren en opvolgen van contracten en overeenkomsten die verband houden met grondverwervingen of verwervingen van het openbaar domein, en aan -en verkopen van onroerende goederen door gemeente, OCMW en AGB Wetteren.
 • Je geeft zowel op vraag als proactief advies aan interne klanten, en begeleidt en ondersteunt hen in bovengenoemde processen. Je bent in staat complexe vragen te analyseren en te vertalen naar deskundige oplossingen binnen het wettelijk kader. Je zoekt naar optimalisatiemogelijkheden en koppelt regelmatig terug of het gewenste resultaat werd behaald.
 • Als interne deskundige volg je voortdurend de ontwikkelingen over de wet -en regelgeving van belang voor de eigen dienst en functie (o.a. wetgeving inzake overheidsopdrachten en concessies, verzekeringen, huurwetgeving …) met het oog op het actueel houden van je kennis en expertise ter zake.
 • Je zet de waarden van de organisatie om in de praktijk;
  • Samenwerken: In onze organisatie werken we samen aan een goede groepsgeest. We delen  onze eigen mening en ideeën. We streven gemeenschappelijke doelstellingen na. Als er conflicten zijn, bespreken we ze en leggen we ze bij.
  • Professionaliteit: We denken en handelen professioneel en volgens dezelfde waarden. We bouwen aan vertrouwen door oprecht te zijn en verbintenissen na te komen.
  • Enthousiasme: We zijn gemotiveerd voor ons werk en geven het beste van onszelf. We zijn fier op onze organisatie en stralen dat ook uit.
  • Klantgerichtheid: Onze klanten komen altijd op de eerste plaats. Dat gaat zowel over externe klanten (burgers en externe organisaties) als interne klanten (collega’s). We begeleiden klanten vriendelijk en professioneel en geven raad bij hun keuzes. We helpen hen zoals we zelf geholpen willen worden en houden hen op de hoogte van de vooruitgang van onze dienstverlening.

Wat bieden we?

 • Een voltijdse contractuele aanstelling
 • Een bruto maandloon tussen € 2560,11 (B1 trap 0) en € 4313,71 (B3 trap 23)
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken, afhankelijk van de werking van de dienst
 • Mogelijkheid tot telewerk, afhankelijk van de werking van de dienst
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden
 • Maaltijdcheques van € 6,5 per gewerkte dag van 7u36’
 • Een uitgebreid verlofstelsel
 • Een hospitalisatieverzekering: gratis voor de werknemer. Gezinsleden kunnen aansluiten aan een voordelig tarief.
 • Een haard- of standplaatstoelage
 • Vakantiegeld
 • Eindejaarstoelage
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietsvergoeding van € 0,24 per km
 • Een tweede pensioenpijler van 3,34%
 • Mogelijkheid tot gratis vaccinatie tegen griep
 • Extra lokale vrijetijdsvoordelen met de UITpas
 • Voordelen via de PlusPas (GSD-v).

Wie zoeken we? (specifieke toelatingsvoorwaarden)

 • Je beschikt over de competenties uit de functiebeschrijving.
 • Je bent in het bezit van een bachelor diploma of een diploma dat daarmee gelijkgesteld is;
 • Indien je niet beschikt over een bachelor diploma, slaag je in een niveau- of capaciteitstest.
 • Laatstejaarsstudenten zijn tot het examen toegelaten.

Vakspecifieke competenties

Software eigen aan de functie: onder andere 3P, E-procurement, Telemarc/Digiflow, boekhoudsysteem New Horizon, Excel.

Kennis van de wet -en regelgeving m.b.t. de functie, en de werking van een Lokaal Bestuur: onder andere decreet Lokaal Bestuur, openbaarheid van bestuur, BBC-regelgeving, wetgeving inzake overheidsopdrachten en concessies, decreten en omzendbrieven ter zake.

Hoe verloopt de selectie?

De selectie verloopt via aanwerving, interne mobileit en bevordering. 

Het examenprogramma bestaat uit twee delen:

 • een schriftelijk deel: op donderdag 18 november 2021 (thuisopdracht): 18 tot 21u
 • een mondeling deel: op woensdag 8 december 2021

Om over te gaan naar de mondelinge proef, moet de kandidaat 50% halen voor het schriftelijke deel. Om aan het eind als geslaagd te worden beschouwd, moet de kandidaat minstens 50% behalen op elke selectieproef en 60% op het totaal van de selectie.

De hoogst gerangschikte kandidaat wordt als eerst gecontacteerd om aangesteld te worden en wordt bevraagd omtrent de keuze in de openstaande vacatures. De geslaagde kandidaten die niet worden aangesteld, worden in een wervingsreserve opgenomen, waarvan de geldigheidsduur drie jaar bedraagt en maximaal met twee jaar kan verlengd worden.

Hoe solliciteren?

Bezorg ons onderstaande documenten ten laatste op 7 november 2021 via sylvia.beeckman@hudsonsolutions.com 

 • uitgebreid curriculum vitae,
 • begeleidend schrijven waarin je uitlegt waarom deze functie jou op het lijf geschreven is en via welk kanaal je deze vacature vernam
 • diploma

 • uittreksel uit het strafregister (max 3 maand oud) (inwoner van Wetteren: online)

Meer weten?

Over de selectieprocedure: contacteer Els De Winter, deskundige Personeel via vacature@wetteren.be of op het nummer 09 365 67 07.

Over de functie-inhoud: contacteer Lieven Goes, expert Aankoop via Lieven.goes@wetteren.be of op het nummer 09 369 00 50.

Contactinfo