Vacature Deskundige Gebouwen

20
apr
2021

Team Gebouwen & ICT staat in voor gebouwen, meubilair en ICT-materiaal. De expertise van dit team is zeer ruim: van schilderwerken over elektriciteit tot software. Alle technische kennis van de eigen werkomgeving is hier gebundeld. Dit team zorgt voor al wat fysiek nodig is om te kunnen werken. In het team zijn enkele technische ‘vlinders’. Deze springen flexibel bij in andere technische teams, naargelang de noodzaak zich voordoet.

We zijn op zoek naar een Deskundige Gebouwen (B1 – B3) voor onmiddellijke indiensttreding, met aanleg van een wervingsreserve).

Als deskundige Gebouwen ligt het accent op het duurzaam in stand houden van het onroerend patrimonium van Lokaal Bestuur Wetteren, als ondersteuning voor een interne en externe optimale dienstverlening. Je volgt concrete bouw- en renovatieprojecten op en staat in voor het dagelijkse onderhoud van de gebouwen

De Deskundige Gebouwen werkt onder de leiding van en rapporteert aan de teamcoach Gebouwen & ICT.

Kerntaken

Wat bieden we

Wie zoeken we

Hoe verloopt de selectie

Hoe solliciteren

Meer weten

Kerntaken zijn:     

-         Je staat in voor het onderhoud, de technische controles en de preventie- en onderhoudsverplichtingen van de gebouwen en hun technische installaties, Je hebt hierbij steeds oog voor mogelijke optimalisaties. Je toetst acties op gebied van gebouwenbeheer en -onderhoud aan de visie enstrategie rond een duurzaam gebouwenbeheer, die in ontwikkeling is.

-         Je werkt nauw samen met alle collega’s in het team en stemt het werk op mekaar af op de meest efficiënte manier. Je stemt je werk af met andere ondersteunende diensten, zoals Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (team Personeel) en Aankoop & Contracten (team Financiën) voor vastgoedtransacties en verzekeringen. Je bouwt een goed contact uit met de gebruikers van de gebouwen en stemt je werk af op hun noden.

-         In samenspraak met de andere leden van het team neem je ook het projectleiderschap over bepaalde bouw- en renovatieprojecten (planningsvergaderingen, werfopvolging, opmaak plaatsbeschrijvingen, nutsmaatschappijen, …), hetzij in eigen beheer, hetzij met externe aannemers. Je beoordeelt projecten op hun hele levenscyclus en ziet het belang van de onderhoudsfase al in van bij de start van het ontwerp. Je bent begaan met veiligheid bij ontwerp, uitvoering en gebruiksfase en bent op de hoogte van de verschillende wetgevingen in verband met veiligheid. Je kan een multidisciplinair projectteam leiden en laten werken, ook al ben je geen hiërarchisch leidinggevende. Je gaat uit van het belang van de interne of externe klant en ziet participatie als een vanzelfsprekend onderdeel van de projectrealisatie.  

-         Je schaaft je kennis steeds bij omtrent het vakgebied en de relevante wetgeving. Je bouwt een netwerk uit waarop je vlot beroep doet bij vragen die buiten je expertise liggen.

Als deskundige Gebouwen heb je een eigen specialiteit, maar maak je ook deel uit van een team. Je bent een drijvende kracht om samen met de teamcoach het team Gebouwen & ICT uit te bouwen en continu te vernieuwen. Je werkt actief voorstellen uit om de dienstverlening van het team bij te sturen en te structureren. Je bouwt aan processen en technieken om de dienstverlening efficiënt te laten verlopen. Je neemt ook andere taken op binnen het team waar nodig.

Je leidt projecten en neemt deel aan werkgroepen, en draagt zo actief bij aan het behalen van de doelstellingen uit het meerjarenplan. Je zorgt in nauw overleg met de teamcoach voor de voorbereiding en uitvoering van de dossiers van de bestuursorganen. Projectmatig werk zit je in de vingers.

Je werkt in functie van de hele organisatie. Je zoekt steeds naar de best mogelijke samenwerking over de team- en departementsgrenzen heen, en ook buiten de organisatie. Je draagt actief bij aan het delen van werkmethodes en optimaliseren van de werking voor het volledige Departement Ondersteuning.

Je zet de waarden van de organisatie om in de praktijk;

 • Samenwerken:

Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

 • Professionaliteit:

Consistent handelen. Consistentie tonen in principes, waarden en gedrag. Bouwen aan vertrouwen op basis van de eigen authenticiteit en nakomen van verbintenissen.

 • Enthousiasme:

Betrokkenheid en motivatie tonen. Zich ten volle inzetten voor het werk dat men doet en proberen er het beste van te maken. Steeds het beste van zichzelf geven.

 • Klantgerichtheid:

Klanten op een gerichte manier begeleiden en raad geven in hun keuzeproces. Hen steeds op de eerste plaats stellen door hen een gerichte service te leveren en door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

 

Wat bieden we?

 • Een voltijdse contractuele aanstelling
 • Een bruto maandloon tussen € 2509,94 (B1 trap 0) en € 4229,18 (B3 trap 23)
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken, afhankelijk van de werking van de dienst
 • Mogelijkheid tot telewerk, afhankelijk van de werking van de dienst
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden
 • Maaltijdcheques van € 6,50 per gewerkte dag (van 7u36’)
 • Een uitgebreid verlofstelsel
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Een haard- en standplaatstoelage
 • Eindejaarstoelage
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietsvergoeding
 • Een tweede pensioenpijler van 3,34%
 • Mogelijkheid tot gratis vaccinatie tegen griep
 • Extra lokale vrijetijdsvoordelen met de UITpas
 • Voordelen via de PlusPas (GSD-v).

Wie zoeken we? (specifieke toelatingsvoorwaarden)

 • Je beschikt over de competenties uit de functiebeschrijving.
 • Je bent in het bezig van een bachelor diploma informatica, ofwel een ander bachelor diploma maar gelijkwaardig door ervaring.
 • Kandidaten die niet in het bezit zijn van een bachelor diploma, dienen te slagen in een niveau -of capaciteitstest.

Laatstejaarsstudenten worden tot de selectieprocedure toegelaten en leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen, uiterlijk op de aanstellingsdatum.

Hoe verloopt de selectie?

De selectie verloopt via aanwerving, bevordering, interne en externe mobiliteit.

Wanneer er meer dan 20 kandidaten zijn, gebeurt een preselectie op basis van CV en motivatiebrief.

Het examenprogramma bestaat uit twee delen:

 • een schriftelijk deel op donderdag 10 juni 2021
 • een mondeling deel in de week van 21 juni 2021

Om over te gaan naar het volgende deel, moet de kandidaat 50% halen voor het voorgaande deel. Om aan het eind als geslaagd te worden beschouwd, moet de kandidaat minstens 50% behalen op elke selectieproef, en 60% op het totaal van de selectie.

De hoogst gerangschikte kandidaat wordt eerst gecontacteerd om aangesteld te worden. De geslaagde kandidaten die niet worden aangesteld, worden in een wervingsreserve opgenomen, waarvan de geldigheidsduur drie jaar bedraagt en maximaal met twee jaar kan verlengd worden.

 Hoe solliciteren?

Bezorg volgende documenten ten laatste op 27 mei 2021:

 • uitgebreid curriculum vitae,
 • begeleidend schrijven waarin je uitlegt waarom deze functie jou op het lijf geschreven is,
 • diploma
 • uittreksel uit het strafregister (max 3 maand oud) (inwoner van Wetteren: online)

via mail naar sylvia.beeckman@hudsonsolutions.com

Meer weten?

Over de procedure: contacteer Miet Verstraeten, Teamcoach Personeel, vacature@wetteren.be (bij voorkeur) of op het nummer 09 369 00 50

Over de functie-inhoud: Departementsdirecteur Beleid & Organisatie: Anke Versonnen, anke.versonnen@wetteren.be

 

Contactinfo