Vacature Teamcoach Groen

6
okt
2021

Het Lokaal Bestuur Wetteren, meer bepaald het departement Stadsontwikkeling, is op zoek naar een teamcoach Groen voor het team Groen.

De teamcoach Groen coördineert het team Groen en heeft er de algemene operationele leiding over. De teamcoach ondersteunt medewerkers in hun functioneren, zorgt voor het behalen van de doelstellingen, en stimuleert innovatie. 

De teamcoach Groen werkt onder de leiding van en rapporteert aan departementsdirecteur Stadsontwikkeling.

Kerntaken

Wat bieden we?

Wie zoeken we?

Hoe verloopt de selectie

Hoe solliciteren

Meer weten

Kerntaken     

 • Je coördineert de werking van het team in het algemeen en rapporteert hieromtrent regelmatig aan de departementsdirecteur. Je houdt de doelstellingen uit de meerjarenplanning steeds voor ogen. Je evalueert en stuurt continu bij, binnen een constructieve sfeer. Je werkt interne controleprocedures uit. Je waakt erover dat uitgaven en het aangaan van contracten correct verlopen, en staat in voor budgetopmaak en -beheer, in samenwerking met de departementsdirecteur.
 • Je coacht het team, motiveert de medewerkers en helpt hen levenslang te ontwikkelen. Je zorgt voor een veilige werkomgeving en bent de eerste vertrouwenspersoon van je medewerkers. Je zet medewerkers optimaal in. Je vertaalt het personeelsbeleid van de organisatie in de praktijk voor je team.
 • Je creëert een werkklimaat waar zelfkritiek mogelijk is. Je stimuleert projectmatig werk en neemt zelf ook de verantwoordelijkheid over een aantal projecten. Je biedt ruimte voor creatieve initiatieven. Je pikt op wat leeft in de organisatie en daarbuiten, en speelt in op kansen en veranderingen.
 • Je werkt in functie van de hele organisatie. Je zoekt steeds naar de best mogelijke samenwerking over de team- en departementsgrenzen heen, en ook buiten de organisatie. Je bewaakt en stuurt de interne en externe communicatie van het team, met het belang en het imago van de organisatie voor ogen.
 • Je houdt steeds de eindgebruiker, de klant, de cliënt, de inwoner voor ogen. Door middel van participatie stem je de werking hier zo goed mogelijk op af.
 • Je adviseert de departementsdirecteur, het managementteam en het bestuur over alle aspecten van het domein. Je zet de wettelijke normen en kwaliteitsnormen om in de praktijk. Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de dossiers van de bestuursorganen.
 • Je zet de waarden van de organisatie om in de praktijk en neemt je voorbeeldrol op:

Samenwerken:

In onze organisatie werken we samen aan een goede groepsgeest. We delen onze eigen mening en ideeën. We streven gemeenschappelijke doelstellingen na. Als er conflicten zijn, bespreken we ze en leggen we ze bij.

Professionaliteit:

We denken en handelen professioneel en volgens dezelfde waarden. We bouwen aan vertrouwen door oprecht te zijn en verbintenissen na te komen.

Enthousiasme:

We zijn gemotiveerd voor ons werk en geven het beste van onszelf. We zijn fier op onze organisatie en stralen dat ook uit.

Klantgerichtheid:

Onze klanten komen altijd op de eerste plaats. Dat gaat zowel over externe klanten (burgers en externe organisaties) als interne klanten (collega’s). We begeleiden klanten vriendelijk en professioneel en geven raad bij hun keuzes. We helpen hen zoals we zelf geholpen willen worden en houden hen op de hoogte van de vooruitgang van onze dienstverlening.

Wat bieden we?

 • Een voltijdse contractuele aanstelling
 • Een bruto maandloon € 3233,44 (A1a trap 0) en € 5689,96 (A3a trap 24)
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken, afhankelijk van de werking van de dienst
 • Mogelijkheid tot telewerk, afhankelijk van de werking van de dienst
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden
 • Maaltijdcheques van € 6,50 per gewerkte dag (7u36)
 • Een uitgebreid verlofstelsel
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Een haard- en standplaatstoelage
 • Eindejaarstoelage
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietsvergoeding
 • Een tweede pensioenpijler
 • Extra lokale vrijetijdsvoordelen met de UITpas
 • Voordelen via de PlusPas (GSD-v).

Wie zoeken we? (specifieke toelatingsvoorwaarden)

Onze Teamcoaches zijn de drijvende kracht achter de veranderingen bij het Lokaal Bestuur. Onze waarden sluiten sterk aan bij wat jij belangrijk vindt: Samenwerking, Enthousiasme, Professionaliteit en Klantgerichtheid. Het werkdomein van jouw team is je op het lijf geschreven. In de functiebeschrijving zie je waar elk team precies voor staat, en wat we verwachten van een teamcoach in het Lokaal Bestuur Wetteren.

 • Je beschikt over een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs
 • Kandidaten die niet in het bezit zijn van een masterdiploma, komen evenwel in aanmerking indien deze slagen voor een niveau- of capaciteitstest en beschikken over relevante ervaring.

Laatstejaarsstudenten worden tot de selectieprocedure toegelaten en leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen, uiterlijk op de aanstellingsdatum.

Hoe verloopt de selectie?

De selectie verloopt via aanwerving, bevordering en interne & externe mobiliteit.

Wanneer er meer dan 20 toegelaten kandidaten zijn, gebeurt een preselectie op basis van CV en motivatiebrief.

Het examenprogramma bestaat uit drie delen:

 • een schriftelijk deel op donderdag 18 november (18u-21u)
 • een assessment in de week van 29 november
 • een mondeling deel op maandag 13 november (voormiddag)

Om over te gaan naar het volgende deel, moet de kandidaat 50% halen voor het voorgaande deel. Om aan het eind als geslaagd te worden beschouwd, moet de kandidaat minstens 50% behalen op elke selectieproef, en 60% op het totaal van de selectie.

De hoogst gerangschikte kandidaat wordt eerst gecontacteerd om aangesteld te worden. De geslaagde kandidaten die niet worden aangesteld, worden in een wervingsreserve opgenomen, waarvan de geldigheidsduur drie jaar bedraagt en maximaal met twee jaar kan verlengd worden.

Hoe solliciteren?

Bezorg volgende documenten ten laatste op 7 november2021:

 • uitgebreid curriculum vitae
 • begeleidend schrijven waarin je uitlegt waarom deze functie jou op het lijf geschreven is en via welk kanaal je deze vacature vernam
 • diploma
 • uittreksel uit het strafregister van maximaal 3 maand oud (inwoner van Wetteren: online)

via mail naar sylvia.beeckman@hudsonsolutions.com 

Meer weten?

Over de procedure: contacteer Annelies Van Rysselberghe, Expert Personeel
vacature@wetteren.be (bij voorkeur) of op het nummer 09 369 00 50
 

Over de functie-inhoud: Departementsdirecteur Stadsontwikkeling, Claudine van der Sluijs, claudinevandersluijs@wetteren.be 0470 62 08 36

Contactinfo