Strooidienst en gladheidsbestrijding

Voor kinderen is er niets leuker dan spelen in de sneeuw, maar sneeuw en vrieskou zorgen soms ook voor ellende. Het gemeentelijk magazijn beschikt over de nodige middelen om sneeuw en ijzel te bestrijden: een grote zoutstrooier, een kleine natzoutstrooier, een kleine tractor met borstel, grote tractor met sneeuwschuif, een bobcat en 90 ton zout! Dit zout wordt gebruikt om de voetpaden langs de gemeentelijke gebouwen, centrumstraten en invalswegen te strooien. 

Wat doet de gemeente?

Aangezien niet alle gemeentewegen tegelijkertijd kunnen gestrooid worden, beschikt de gemeente over een prioritair strooiplan. In dit plan zijn de centrumstraten en hoofdwegen opgenomen die bij sneeuwval of ijzel zeker moeten geruimd en gestrooid worden (voor het prioritair strooiplan Zuid, klik hier  - voor het prioritair strooiplan Noord, klik hier). De gewestwegen vallen onder de verantwoordelijkheid van het Agentschap Wegen en Verkeer(AWW) van het Vlaams Gewest. Sommige centrumstraten van Wetteren zijn smal en/of hellend. Tevens is er in deze straten een enorme diversiteit aan weggebruikers: voetgangers, fietsers, brommers, auto’s… Om deze reden wordt in het centrum zout gestrooid met de kleine natzoutstrooier in plaats van de grote zoutstrooier. (voor het strooiplan van de natzoutstrooier, klik hier)

De natzoutstrooier wordt ook ingezet om preventief te strooien, aangezien sneeuw sneller dooit met zout waarbij onmiddellijk pekel verneveld wordt (pekel = opgelost strooizout in water).

Als de prioritaire straten gestrooid zijn, gaat de gemeente strooien in de overige straten. Niet elke weg zal kunnen gestrooid worden. Wegen waar weinig verkeer is, worden niet meegenomen aangezien strooien daar weinig efficiënt is. Ook als de wegen moeilijk bereikbaar of te smal zijn, worden ze niet meegenomen. Zout is tevens zeer schadelijk voor het milieu, het beschadigt het wegdek en uw voertuig.

We streven ernaar dat elke inwoner zich slechts over korte afstand (100m) moet verplaatsen om een vrij gemaakte hoofdweg te bereiken.

Soms werkt strooien zelfs niet. Door te strooien wordt het vriespunt verlaagd met 8 graden. Wegen kunnen dus glad blijven als de temperatuur lager is dan min 8° C. Het strooizout werkt dan niet.

Indien er een tekort aan strooizout dreigt, zullen enkel de voornaamste wegen gestrooid worden. 

Wat kan u doen?

Bij sneeuwval wordt ook gerekend op de behulpzaamheid van de burgers.

Volgens het politiereglement is de hoofdbewoner van een gebouw, bewoner van de benedenverdieping, gebruiker of eigenaar van ieder gebouw of perceel verplicht sneeuw en ijs te ruimen van de voetpaden die grenzen aan het perceel alsook het voetpad te bestrooien met zout.

Tips:

 • Bomen en planten zijn zeer gevoelig aan de schadelijke invloed van het zout. Spring dus niet te kwistig om met strooizout, maar gebruik enkel een noodzakelijke hoeveelheid.
 • Verplaats de sneeuw naar de uiterste rand van het voetpad zodanig dat voetgangers ruimte hebben om te passeren. Indien het voetpad te smal is, mag de sneeuw net naast de boordsteen op straat gelegd worden. Let op: rioolroosters en greppels moeten vrij blijven zodanig dat het dooiwater kan wegvloeien.
 • De plaatsen die sneeuwvrij gemaakt zijn bestrooi je best opnieuw met zout. Hierdoor vermijd je dat dooiwater opnieuw aanvriest.
 • Gooi nooit sneeuw op de rijweg of het fietspad. Hierdoor kunnen gladde plekken ontstaan.
 • Matig uw snelheid in het verkeer!
 • Gebruik winterbanden.
 • Denk aan uw buren of oudere personen die niet goed te been zijn. Misschien kunnen zij wel een helpende hand gebruiken bij het ruimen van hun voetpad

Ophaling van huisvuil

Bij extreme weersomstandigheden kan de ophaling van huisvuil, GFT, papier of glas in het gedrang komen. Indien de ophaalwagen niet op de afgesproken dag bij u is langs geweest, vragen wij u om uw afval terug binnen te halen tot de volgende ophaalbeurt.
 
Hulp bij sneeuwruimen voor 80-plussers

Voor oudere of minder mobiele personen valt het soms zwaar of is het zelfs onmogelijk sneeuw te ruimen. Aan hen die ook geen beroep kunnen doen op familie, buren, vrienden of kennissen wenst het gemeentebestuur hulp te bieden - zonder hierbij de verantwoordelijkheid van deze burgers over te nemen.

Wie kan hierop een beroep doen?

 • personen ouder dan 80 jaar
 • personen met een fysieke beperking
 • die NIET samenwonen met valide mensen
 • die NIET in een appartementsgebouw wonen

Hoe?

Schrijf je zo snel mogelijk in (ten laatste op 8 december) via het Sociaal Huis, 09 365 73 73. Bij hevige sneeuwval maken de gemeentediensten dan, in de mate van het mogelijke, je voetpad sneeuwvrij. Hou er wel rekening mee dat eerst de wegen geruimd worden. Zorg er ook zeker voor dat je eigen strooizout klaarstaat!

 

Contactinfo