Steunaanvraag voor lokale handelaars en ondernemingen

Ondernemers of zelfstandigen die:

  1. Volgens de Kruispuntbank der Ondernemingen een economische activiteit (een vestigingseenheid) uitoefenden op het grondgebied van de gemeente Wetteren
  2. Getroffen werden door de verplichte sluitingsmaatregelen van de Federale overheid waarvoor ze een Vlaamse Corona-hinderpremie ontvingen

komen in aanmerking voor een steunaanvraag bij de gemeente.

Een onderneming met meerdere vestigingseenheden op het grondgebied van de gemeente Wetteren, kan voor elk van die vestigingseenheden die getroffen werd door de verplichte sluitingsmaatregelen en waarvoor ze een Corona-hinderpremie van de Vlaamse overheid ontving, een gemeentelijke steunpremie aanvragen. Het maximaal aantal aanvragen per onderneming is dus beperkt tot vijf.

Vraag je steunpremie aan via dit e-formulier.

Opgelet, deze aanvraag kan tem woensdag 8 december 2021 worden ingediend. Nadien wordt alles in het werk gesteld om deze nog in december uit te betalen.

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging
Adres