sluikstort melden

Merkt u ergens een sluikstort op, dan kunt u dat melden (bij voorkeur) via het meldingsformulier of telefonisch doorgeven. 

Voorwaarden

  • zwerfvuil: is afval dat op straat ontstaat en niet gebundeld (bv in een plastiek zak) op een hiervoor niet bestemde plaats wordt achtergelaten. o.a. blikjes, wikkels, flesjes, sigarettenpeuken, kauwgom, flyers, zonnebloempitten, notenschelpen, ...
    zwerfvuil wordt opgeruimd bij de structureel ingeplande veegrondes. Dit hoeft u niet apart te melden.

  • sluikstort: is het achterlaten van afval op plaatsen waar het niet mag, op momenten dat het niet is toegelaten en/of in verkeerde bakken of zakken. Het is het bewust ontwijken van de legale huisvuilophaling.
    Sluikstort wordt door de gemeente opgeruimd na melding.

Procedure

  • Online: registreer uw melding (bij voorkeur) via het meldpunt op de website van de gemeente Wetteren en duid de precieze locatie van het sluikstort aan op kaart, zo kunnen wij het sneller terugvinden, zeker als het een afgelegen plaats betreft.

  • Telefonisch: bel naar het klantencontactcenter van de gemeente Wetteren op het nummer 09 369 00 50. Geef zo duidelijk mogelijk aan wat en waar u het sluikstort zag. 

Bedrag

Deze dienst is gratis

Uitzonderingen

Sluikstort op privaat terrein: bent u eigenaar van een terrein waar sluikstort werd gedumpt, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het opruimen. Bij herhaling kunt u klacht indienen bij de politie. Als de dader kan geïdentificeerd worden, kunnen de opruimkosten verhaald worden op de dader.

U neemt ook best anti-sluikstortmaatregelen:
-omheinen is het meest effectief;
-graaf een greppel rondom het terrein;
-plaats blokken zodat het terrein ontoegankelijk wordt voor voertuigen;
-het terrein onderhouden;
-in gebruik nemen bv. moestuin

 

Regelgeving

Materialendecreet

politiereglement

Contactinfo