Serskampsteenweg: riolerings- en wegeniswerken - in ontwerpfase

Maak een afspraak

Het gemeentebestuur plant, in samenwerking met Aquafin, de uitvoering van riolerings- en wegeniswerken in de Serskampsteenweg. Het deel vanaf de Smetledesteenweg tot de Serskampstraat wordt volledig uitgevoerd met gemeentelijke middelen, terwijl de vernieuwing van de riolering in de Serskampsteenweg tussen Smetledesteenweg en Acaciastraat wordt gefinancierd door Aquafin.

Het doel van de werken is de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Serskampsteenweg en herinrichting van de weg.

Wegenis

In de Serskampsteenweg (deel tussen Serskampstraat en Smetledesteenweg) wordt een rijweg voorzien in asfalt met aanliggend verhoogde fietspaden, voetpaden en langse parkeermogelijkheden.

De Serskampsteenweg (deel tussen Smetledesteenweg en Acaciastraat) zou ingericht worden als woonerf. Rijweg, voetpadstrook, parkeerstrook worden allemaal op dezelfde gelijkgrondse hoogte voorzien.

Grondinnames

Vooraleer aan de werken kan gestart worden moesten eerst grondinnames gerealiseerd worden aangezien er momenteel onvoldoende ruimte is op het openbaar domein om dit volwaardig te kunnen inrichten volgens de huidige normen. De grondinnames/gerechtelijke onteigeningen worden momenteel afgewerkt.

Riolering

Het vernieuwen van de riolering in de Serskampsteenweg tussen Smetledesteenweg en Acaciastraat wordt bovengemeentelijk gefinancieerd aangezien dit gedeelte een onderdeel vormt van een collectorstreng voor het afvoeren van afvalwater naar het zuiveringsstation. Het vernieuwen van de riolering in het deel Serskampsteenweg tussen Serskampstraat en Smetledesteenweg wordt gefinancierd door de gemeente, mits subsidies van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Procedure

De ontwerpplannen worden momenteel gefinaliseerd. De aanvraag tot omgevingsvergunning moet nog opgemaakt worden, vervolgens moet het aanbestedingsdossier opgemaakt worden en moet een aannemer gekozen worden. Een concrete startdatum van de werken is nog niet gekend.

De bewoners worden, van zodra mogelijk, nog persoonlijk op de hoogte gebracht van de plannen en de concrete uitvoering van de werken.

 

Maak een afspraak

Contactinfo