Vacature samenwerkende onthaalouder voor groepsopvang

8
okt
2021

De Dienst voor Onthaalouders is erkend en gesubsidieerd door Kind & Gezin. Het biedt via onthaalouders dagopvang, verzorging en een zinvolle dagbesteding aan voor kinderen tussen 0 en 3 jaar in een huiselijke omgeving.

Occasioneel kunnen ook kinderen tot 12 jaar buiten de schooluren en tijdens vakantieperiodes opgevangen worden.

De Dienst voor Onthaalouders voorziet tevens in coaching, begeleiding en administratieve ondersteuning van alle aangesloten onthaalouders.

Samenwerkende onthaalouders bieden opvang aan gemiddeld 14 à 15 kinderen in het Kriebelnestje.

Kerntaken

Wat bieden we?

Jobgerelateerde competenties

Persoonsgebonden competenties

Hoe solliciteren

Kerntaken     

 • Je biedt kinderopvang voor baby's en peuters in een groepsopvang in Wetteren.
 • Je werkt als aangesloten onthaalouder met sociaal statuut.
 • Je wordt begeleid en ondersteund door de Dienst Voor Onthaalouders van het Sociaal Huis Wetteren

Wat bieden we?

 • Een samenwerkingsovereenkomst in het sui generisstatuut voor onthaalouders.
 • Een job waarbij je gewaardeerd, begeleid en ondersteund wordt door de organisator gezinsopvang.
 • Maandelijks een belastingvrije vergoeding, afhankelijk van het aantal kinderen en opvangdagen.
 • Opbouw van rechten voor kinderbijslag, terugbetaling van gezondheidskosten en pensioen.
 • Vervangingsinkomen bij (beroeps)ziekte, moederschapsrust, invaliditeit en arbeidsongeval.
 • Een vergoeding wanneer een kind buiten je wil om afwezig is.
 • Verzekering voor jezelf en de opvangkinderen.
 • Administratieve ondersteuning en een stipte uitbetaling van je vergoeding.
 • Ondersteuning bij de opvolging van de kinderen.
 • Opleiding en vorming op maat.
 • Een job die combineerbaar is met loopbaanonderbreking of tijdskrediet.

Jobgerelateerde competenties

 • Het kind wassen en verzorgen
 • Comfortzorg verschaffen, troosten (wiegen, knuffelen, ...)
 • De leefruimtes en het textiel van het kind onderhouden
 • Eten klaarmaken en het kind eten en drinken geven
 • Werken volgens sociale en ethische normen
 • Het gedrag en de evolutie van het kind observeren
  De ouders, familie en leerkrachten informeren
 • Het kind begeleiden bij het leren van de dagelijkse handelingen
 • Samenwerken met het gezin als partner in de opvoeding
 • Werken met kinderen: zuigelingen van 0 tot 3 jaar
 • Spelactiviteiten organiseren
 • Het kind helpen bij ontwikkelings- en leeractiviteiten
 • Omgaan met een diversiteit aan kinderen, gezinnen, externen en collega's
 • Het kind onthalen en begeleiden bij aankomst

Persoonsgebonden competenties

 • Leervermogen hebben
 • Zelfstandig werken
 • Regels en afspraken nakomen
 • Contactvaardig zijn
 • Plannen (= ordenen)
 • Samenwerken als hecht team
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Omgaan met stress

Hoe solliciteren?

Bezorg volgende documenten ten laatste op 1 november2021:

 • uitgebreid curriculum vitae
 • begeleidend schrijven waarin je uitlegt waarom deze functie jou op het lijf geschreven is en via welk kanaal je deze vacature zag

Via mail naar greet.geryl@wetteren.be 

Contactinfo