Laatste richtlijnen + FAQ

Deze maatregelen zijn van kracht vanaf 18 mei 2020:

Nieuwste FAQ Economie: p 5 tem 12

Ministerieel Besluit van 15 mei 2020:

Fase 2:

Handel en diensten

Mogen terug open:

  • Schoonheidssalons
  • Niet-medische pedicurezaken
  • Nagelsalons
  • Kapperszaken en barbiers
  • Tatoeage- en piercingsalons
 • Blijven gesloten:  
  • Massagesalons
  • Wellnesscentra met inbegrip van sauna’s
  • Fitnesscentra
  • Casino’s, speelautomatenhallen en wedkantoren
 • Specifieke modaliteiten voor de zaken die terug open mogen:
  • de ontvangst mag enkel op afspraak plaatsvinden;
  • de klant mag slechts in de onderneming aanwezig zijn voor de duur die strikt noodzakelijk is;
  • in geval van dienstverlening aan huis, mag de dienstverlener slechts aanwezig zijn op de plaats van dienstverlening voor de duur die strikt noodzakelijk is;
  • wachtruimtes mogen niet voor klanten worden gebruikt en, behoudens in noodgeval, de toiletten evenmin;
  • eenieder is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een masker of elk ander alternatief in stof, vanaf het betreden van de onderneming of plaats van dienstverlening, met uitzondering van de klant voor de duur die strikt noodzakelijk is voor een behandeling aan het gelaat;
  • de werkstations dienen onderling op een afstand van minstens 1,5 meter van elkaar verwijderd te zijn;
  • de dienstverlener neemt de gepaste hygiënemaatregelen om zijn handen, de gebruikte werkinstrumenten en zijn werkstation te desinfecteren tussen elke klant;
  • er mag geen voeding of drank worden aangeboden.

 Markten

De bevoegde gemeentelijke overheid kan de dagelijkse, wekelijkse en tweewekelijkse markten die maximaal 50 kramen bevatten, toelaten onder de volgende modaliteiten:

 • het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op de markt bedraagt 1 bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam;
 • het betreft geen brocante- of rommelmarkt;
 • de marktkramers en hun personeel zijn tijdens het uitbaten van een kraam verplicht om de mond en de neus te bedekken met een masker of elk ander alternatief in stof;
 • de bevoegde gemeentelijke overheid stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking bij de in- en uitgangen van de markt;
 • de marktkramers stellen middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van hun personeel en hun klanten;
 • bezoekers mogen op de markten geen voeding of dranken nuttigen;
 • er wordt een organisatie of een systeem ingevoerd om te controleren hoeveel klanten er op de markt aanwezig zijn;
 • er wordt een éénrichtingsverkeersplan opgesteld, met afzonderlijke toe- en uitgangen tot en van de markt, tenzij er in uitzonderlijke omstandigheden een gemotiveerde afwijking wordt toegestaan door de bevoegde lokale overheid, die een alternatieve oplossing bepaalt.
 • Er wordt individueel gewinkeld en niet langer dan noodzakelijk en gebruikelijk. In afwijking van het tweede lid, mag een volwassene de minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of een persoon die nood heeft aan begeleiding, vergezellen.
 • Onverminderd paragrafen 3 en 4 en onverminderd de opdrachten van de hulp- en interventiediensten, wordt de toegang tot de markten door de bevoegde gemeentelijke overheid op dusdanige wijze georganiseerd, zodat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon, evenals de passende preventiemaatregelen die minstens gelijkwaardig zijn aan deze van de “Generieke gids betreffende de opening van de handelszaken om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan

 Kermissen

“Evenementen van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristisch, sportieve, toeristische en recreatieve aard verboden tot en met 30 juni 2020.″

 Horeca

Geen wijzigingen

 


Deze maatregelen zijn van kracht vanaf 11 mei 2020:

Ministerieel Besluit van 8 mei 2020:

Fase 1b:

Winkels en dienstverleners:

 • Ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten” mogen openen
  Met uitzondering van: schoonheidssalons; niet-medische pedicurezaken; nagelsalons; massagesalons; kapperszaken en barbiers; wellnesscentra, met inbegrip van sauna’s; fitnesscentra; tatoeage- en piercingsalons; en casino’s, speelautomatenhallen en wedkantoren.
 • Modaliteiten
  • 1 klant/10 m²
  • Individueel winkelen. Uitzondering: minderjarigen of persoon die nood heeft aan begeleiding.
  • Max. 30 minuten of zolang als gebruikelijk in geval van een afspraak
  • Indien het voor klanten toegankelijke vloeroppervlakte < 20 m2 bedraagt, is het toegelaten om 2 klanten te ontvangen, mits een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon gegarandeerd is
  • Onderneming moet middelen ter beschikking stellen voor de noodzakelijke handhygiëne voor personeel en klanten.
 • Winkelcentra, idem behalve
  • Duur winkelen: gedurende een periode die niet langer is dan noodzakelijk en gebruikelijk
  • Het winkelcentrum vergemakkelijkt het behoud van een afstand van 1,5 meter middels het aanbrengen van markeringen op de grond en/of signalisaties
 • Verbod op verkoopacties op de openbare weg, en op het plaatsen van geen uitstallingen, vlaggen of andere objecten.

 Ambulante handel:

 • De markten blijven verboden, behalve voedselkramen die onontbeerlijk zijn voor de voedselvoorziening in gebieden die geen commerciële voedselinfrastructuren hebben.
 • Een individuele ambulante activiteit mag worden uitgeoefend op de gebruikelijke plaats mits voorafgaande toelating van de gemeentelijke overheid.…(2 zinnekes)

 (Het is onduidelijk of de rondrijdende ambulante activiteiten toegelaten zijn vanaf 11 mei. Hopelijk biedt de nieuwe FAQ snel duidelijkheid)

 Kermissen:

Geen wijzigingen, blijft verboden.

 Horeca:

Geen wijzigingen, behalve: “De ondernemingen mogen geen culturele, feestelijke, recreatieve, toeristische of sportieve activiteiten organiseren."

 Overige:

Naast het al bestaande verbod op privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve aard, zijn nu ook de activiteiten van toeristische aard verboden.

 

Deze maatregelen zijn van kracht vanaf 4 mei 2020:

Ministerieel Besluit van 30 april 2020:

Volgende winkels mogen terug open:

 • de gespecialiseerde detailhandelszaken die kledingstoffen verkopen;
 • de gespecialiseerde detailhandelszaken die breigarens, handwerken en fournituren verkopen;

Bedrijven mogen terug opstarten onder de voorwaarden bepaald in artikel 2;

Verbod op kortingsacties valt weg;

Er staan nog geen nieuwe bepalingen in over de heropening van winkels, horeca, markten en kermissen.

In deze lijst vinden jullie de nieuwste FAQ (Frequently Asked Questions)

 

De exitstrategie:

Fase 1a - 4 mei 2020:

Industrie en B2B - diensten hernemen, maar social distancing moet in de mate van het mogelijke gerespecteerd worden.

Voor winkels blijft alles hetzelfde, behalve voor stoffen - en garenwinkels die vanaf 4 mei mogen openen.

Fase 1b - Ten vroegste op 11 mei 2020:

 • Winkels open, zonder onderscheid, onder strikte voorwaarden die volgende week zullen worden uitgewerkt door de GEES, in overleg met de sectoren en sociale partners, met focus op drie aspecten:

  • Organisatie van het werk

  • Ontvangst van klanten

  • Beperken van de toegang tot de winkel om drukte te vermijden.

 • Contactberoepen zijn in deze fase nog niet toegestaan.

Fase 2 - Ten vroegste op 18 mei 2020:

 • Te bestuderen of en onder welke voorwaarden contactberoepen (zoals kappers) hun activiteit kunnen hernemen.

Fase 3 - Ten vroegste 8 juni:

 • Te bestuderen (eind mei): de modaliteiten van de eventuele en geleidelijke opening restaurants, cafés en bars.

 

Deze maatregelen zijn van kracht tot en met zondag 3 mei 2020, 24 uur:

Update 17-20 april 

Het ministerieel besluit van 17 april laat weten dat volgende zaken mogen openen: 

 • Tuincentra (“Tuincentra en boomkwekerijen die hoofdzakelijk planten en/of bomen verkopen”);
 • Doe-het-zelfzaken (“Doe-het-zelfzaken met een algemeen assortiment die hoofdzakelijk bouwgereedschap en/of bouwmaterialen verkopen”);
 • Groothandelszaken (“groothandels bestemd voor professionelen, maar enkel ten gunste van deze laatsten”);
 • Accountants, belastingconsulenten, erkende boekhouders en erkende boekhouderfiscalisten mogen aan de slag.

Wat de bedrijfswereld betreft, blijven de huidige regels van toepassing totdat protocollen per sector worden bekrachtigd. Aan de hand van deze protocollen kunnen de bedrijven hun normale activiteiten zo snel mogelijk hervatten en tegelijkertijd adequate werkomstandigheden voor hun werknemers garanderen, aangepast aan de situatie.

Waarop is het nog wachten?

Er zijn ook nog heel wat nieuwe regels in aantocht. We geven je alvast een klein overzicht van wat (normaliter) nog volgt:

 • Heropstart: de regering werk maakt van protocollen per bedrijfssector, die zullen schetsen hoe een heropstart mogelijk is. Wellicht volgt hierover nieuws na de volgende Veiligheidsraad, vrijdag a.s.;
 • Solden worden uitgesteld tot 1 augustus, de sperperiode valt dan in juli;
 • Vergoedingen vanwege de gemeenschappen en gewesten die in de context van de COVID-19-pandemie aan ondernemingen, zelfstandigen en natuurlijke personen worden toegekend, worden vrijgesteld van de inkomstenbelastingen (Voorontwerp wet dringende fiscale bepalingen, ministerraad 3 april);
 • Noodfonds voor aantal specifieke sectoren (o.a. sierteeltsector).

 

Update 7 april 

Het Crisiscentrum verspreidde op 6 april om 12u een nieuw document met een antwoord op de veelgestelde vragen. Dit zijn de voornaamste wijzigingen voor ondernemers:

Welke winkels blijven open?

Het Ministerieel Besluit van 23/03/2020 geeft voedingswinkels, nachtwinkels en winkels voor dierenvoeding, toelating om open te blijven.

Naast de reeds gekende zaken worden ook volgende winkels toegevoegd aan de lijst:

 • de telecomwinkels met uitsluiting van winkels die enkel accessoires verkopen, maar enkel onder volgende voorwaarden:

  • Enkel in uitzonderlijke gevallen kan er voor de voorziening van het benodigde materiaal (telefoontoestellen, modems, decoders, simkaarten) door de operator doorverwezen worden naar een service- of winkelpunt dat uitsluitend onder de merknaam van de operator opereert,

  • Enkel mits vooraf een afspraak wordt gemaakt

  • Slechts één klant per keer toegelaten

  • Uiteraard mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

 • winkels voor medische hulpmiddelen, maar enkel voor noodgevallen, waarbij ze slechts één klant per keer mogen ontvangen en dit op afspraak.  Uiteraard mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Uitstelbare zorg of verkoop moet worden uitgesteld. Oogmetingen worden uitdrukkelijk afgeraden omwille van het risico op besmetting via het oogvocht.

Hoe zit het met gemengde winkels?

Voedingswinkels (voor mens en dier) die als secundair product ook non-food aanbieden (bijvoorbeeld papierwaren) blijven geopend en mogen die secundaire producten blijven verkopen. Ook slagerijen, bakkerijen, chocolatiers, ijsjeszaken, traiteurwinkels, drankenhandels, mogen openblijven, voor zover ze geen degustatie ter plaatse aanbieden.

Winkels die voeding slechts als secundair product aanbieden, moeten sluiten.
Alle andere winkels (kledingwinkels, elektrowinkels, doe-het-zelfzaken, papierwarenwinkels, parfumeries, drogisten, meubelwinkels, speelgoedwinkels, fotografen, carwash, babywinkels, ...) zijn gesloten, maar deze winkels mogen, indien mogelijk, hun telefonische en onlineactiviteiten verderzetten als levering aan huis gegarandeerd kan worden. Afhalen in de winkel zelf (take-away) mag niet.
Tabaks- en e-sigarettenwinkels blijven gesloten.

Openingsuren

Kan de wekelijkse rustdag voor voedingswinkels verplaatst en/of geschrapt worden?
De kleinhandelaars in voedingswaren moeten op hun wekelijkse rustdag gesloten blijven. Het Ministerieel Besluit van 23/3/2020 voorziet niet in een opheffing van de verplichting op wekelijkse rustdag.
Ook nachtwinkels moeten hun wekelijkse rustdag respecteren.
Als een handelaar zijn wekelijkse rustdag wil wijzigen, dan moet hij dit voor minstens 6 maanden doen. 

Wat zijn de toegestane openingsuren voor de winkels die openblijven?
De voedingswinkels mogen openblijven tijdens hun gewoonlijke openingsuren en -dagen.
Nachtwinkels mogen openblijven vanaf het gebruikelijk openingsuur tot 22 uur.

Mogen winkels vroeger opengaan dan 7 uur?
Ja, als dit overeenstemt met de gebruikelijke openingsuren, andere winkels mogen niet vroeger opengaan dan 7 uur.

Ambulante handel

Zijn foodtrucks, kiosken en voedingsstanden toegelaten?
Neen, ze moeten worden gelijkgesteld aan voedingskraampjes die op de markt staan en mogen dus niet openblijven, tenzij ze nodig zijn voor de voedselvoorziening van de zones waar geen voedingszaken aanwezig zijn.  In Wevegem zijn dergelijke kramen niet noodzakeliljk voor de voedselvoorziening waardoor elke vorm van ambulante handel verboden is. 

Thuislevering kan op bestelling, op voorwaarde dat dit geen deur aan deur verkoop wordt en mits in achtneming van de social distancing maatregelen.

Een mobiele verkoper van gebraden kip of een ijskar wordt beschouwd als een foodtruck/voedingskraam.

Overige

Welke regels zijn van toepassing in de bouwsector?
Bouwactiviteiten buitenshuis, inclusief de werkzaamheden van een landmeter, mogen plaatsvinden, mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Dit geldt ook voor werken binnenshuis in wooneenheden die niet-bewoond zijn of die niet in gebruik zijn (bv. bedrijfsgebouwen die leeg staan). Voor herstellingen binnenshuis in bewoonde wooneenheden is hoogdringendheid in het kader van veiligheid, welzijn en hygiëne een strikte vereiste (loodgieter, herstellingen).

Essentiële bouwwerkzaamheden binnen cruciale sectoren en essentiële diensten mogen plaatsvinden zelfs indien het niet mogelijk is om de social distancing maatregelen in acht te nemen. Deze moeten toegepast worden in de mate van het mogelijke.

Mogen tandartsen, kinesisten, osteopaten, podologen etc. hun activiteiten blijven uitoefenen?
Tandartsen, kinesitherapeuten, osteopaten, … mogen hun activiteiten blijven uitoefenen. Uitstelbare zorg dient op een later moment te worden uitgevoerd.

Mogen schoonheidscentra (beautysalons, zonnecentra, …) openblijven?
Die zijn gesloten en schoonheidsspecialisten mogen hun diensten niet aan huis leveren, ook niet op afspraak.

Zijn dierenkapsalons geopend?
Neen, zij zijn gesloten. Ook dienstverlening aan huis is niet toegestaan.

In deze lijst vinden jullie de nieuwe update met FAQ lijst.

Omdat de maatregelen en de situatie nog regelmatig kan veranderen, raden we je aan om alles zo goed mogelijk op te volgen.

Contactinfo

 • Gemeentehuis Wetteren

  Rode Heuvel 1
  9230 Wetteren

  Openingsuren

  • Vandaag open van 09:00 tot 13:00 (Telefonisch: 09.00 - 13.00 en 14.00 - 16.00)
  • Morgen open van 09:00 tot 13:00, van 15:00 tot 20:00 (Telefonisch: 09.00 - 13.00 en 14.00 - 18.00)
  Alle informatie