Vacature redder - assistent sport

7
mrt
2023

Lokaal bestuur Wetteren organiseert een selectieprocedure voor redder-assistent sport met aanleg van een wervingsreserve.

De redder-assistent sport houdt toezicht op het zwembadgebruik, begeleidingsopdrachten, schoonmaak en onderhoud van het zwembad, voor het binnenzwembad en in de zomermaanden aan ons unieke buitenzwembad.

Naast je kerntaken als assistent -redder, kan je ook taken in de sporthal krijgen, zoals het algemeen toezicht en onthaal. De wisselwerking tussen zwembad en sporthal zorgen voor een aangename variatie in je job.

Je rapporteert aan de teamcoach Jeugd en Sport. Wij bieden jou een voltijds contract aan voor onbepaalde duur.

Kerntaken

Wat bieden we

Wie zoeken we

Hoe solliciteren

Hoe verloopt de selectie

Meer weten

Je kerntaken 

 1. Je staat in voor de veiligheid van de gebruikers en bezoekers door toezicht te houden op de activiteiten in en rond de zwembaden. Voorbeelden van activiteiten:

• Je houdt toezicht aan het zwembad, volgens het aanwezige toezichtplan;

• Je positioneert je aan het zwembad volgens de bezetting en het aantal toezichthouders;

• Je kijkt erop toe dat de gebruikers zich houden aan de (veiligheids-)regels die gelden in de accommodatie; Je focus is gericht op het water, maar houdt tegelijk ook de omgeving in de gaten;

• Je probeert preventief onveilige situaties te vermijden. Je spreekt gebruikers hierover aan;

• Je past EHBO toe wanneer nodig;

• Je verbetert en/of onderhoudt je kennis en ervaring in de noodzakelijke reddings- en reanimatietechnieken, EHBO en inzicht in de zwemvaardigheden van kinderen;

• Je bent je bewust van ethisch verantwoord gedrag in het zwembad en spreekt en handelt hier naar (zowel voor jezelf als in functie van situaties die zich voordoen in het zwembad).

 1. Je fungeert als aanspreekpunt en zorgt voor een aangename zwembadbeleving voor elke klant. Voorbeelden van activiteiten:

• Je bent toegankelijk voor vragen en helpt klanten vriendelijk verder;

• Je onderhoudt een goede verstandhouding met de reguliere verenigingen in het zwembad. Je spreekt hen ook aan voor een goede organisatie in het zwembad (timing respecteren, materiaal opbergen, …);

• Je spreekt scholen aan om de nodige administratie correct in te vullen.

 1. Je staat in voor het onderhoud van het zwembad. Voorbeelden van activiteiten:

• Je doet het onderhoud van de zwembadhal. Je onderhoudt ook de kleedkamers, het sanitair, andere ruimten …; dit aanvullend op en in samenwerking met het poetspersoneel.

Specifiek voor het buitenbad:

• Je doet het onderhoud van de buitenterreinen: bladblazen, onkruid verwijderen, borstelen…; Dit aanvullend op een externe organisatie voor groenonderhoud;

• Je verwijdert oppervlakkig vuil uit het water (bladeren, …).

 1. Je voert je opdrachten uit volgens afgesproken instructies en richtlijnen, je respecteert daarbij de veiligheidsprocedures en houdt rekening met de opgelegde timing.

Voorbeelden van activiteiten:

• Je volgt de verplichte metingen van het zwembadwater nauwgezet op;

• Je maakt afspraken met collega’s omtrent onderhoud en opvolging van de beschikbare EHBO- en reanimatiematerialen;

• Je respecteert de veiligheidsvoorschriften;

• Je respecteert de afspraken rond hygiëne;

• Je controleert regelmatig je eigen werk en hebt oog voor detail.

 1. Je voert andere taken uit in functie van team Jeugd & Sport om zo mee te werken aan een vlotte organisatie binnen het team. Voorbeelden van activiteiten:
 • Je neemt het onthaal over in het zwembad.
 • Je helpt mee aan activiteiten van team jeugd en sport.
 • Je neemt het onthaal over in sporthal de Warande.
 • Je kan de kassa overnemen in het zwembad.
 • Je bent bereid om samen met de collega’s mee te werken aan extra activiteiten om ons zwembad aantrekkelijk te maken.

Verruimende bepaling: op vraag van de direct leidinggevende verricht de werknemer ondersteunende taken voor het eigen team of een ander team.

Extra voorwaarden

Je stelt je flexibel op en springt in bij werkoverlast of onvoorziene omstandigheden (ziekte/ verlof van collega’s, extra bezetting, mooi weer bij buitenbad…) om de opdracht af te werken volgens de afgesproken planning. Voorbeelden van activiteiten:

 • Je werkt in het binnenbad van september tot en met mei. En in het buitenbad van juni tot september;
 • In de periode van het binnenbad is er ook een wisselwerking met taken in de sporthal;
 • Je doet avond- en weekendwerk;
 • Je verhoogt je werkritme afhankelijk van de omstandigheden.

Onze waarden

Je zet de waarden van de organisatie om in de praktijk:

 • Samenwerken: In onze organisatie werken we samen aan een goede groepsgeest. We delen onze eigen mening en ideeën. We streven gemeenschappelijke doelstellingen na. Als er conflicten zijn, bespreken we ze en leggen we ze bij.
 • Professionaliteit: We denken en handelen professioneel en volgens dezelfde waarden. We bouwen aan vertrouwen door oprecht te zijn en verbintenissen na te komen.
 • Enthousiasme: We zijn gemotiveerd voor ons werk en geven het beste van onszelf. We zijn fier op onze organisatie en stralen dat ook uit.
 • Klantgerichtheid: Onze klanten komen altijd op de eerste plaats. Dat gaat zowel over externe klanten (burgers en externe organisaties) als interne klanten (collega’s). We begeleiden klanten vriendelijk en professioneel en geven raad bij hun keuzes. We helpen hen zoals we zelf geholpen willen worden en houden hen op de hoogte van de vooruitgang van onze dienstverlening.

 Wat bieden we?

 • Een voltijdse contractuele aanstelling van onbepaalde duur
 • Een bruto maandloon tussen € 2216 (Dl trap 0) en € 3449 (D3 trap 27)
 • Variabel uurrooster
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden
 • Maaltijdcheques van€ 8 pergewerkte dag van 7u36'
 • Een uitgebreid verlofstelsel
 • Een gratis hospitalisatieverzekering voor de werknemer
 • Een haard- of standplaatstoelage
 • Dubbel vakantiegeld
 • Eindejaarstoelage
 • lntegrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietsvergoeding
 • Een tweede pensioenpijler
 • Mogelijkheid tot gratis vaccinatie tegen griep
 • Extra lokale vrijetijdsvoordelen met de UITpas
 • Voordelen via de PlusPas (GSD-v).

Wie zoeken we?

Hieronder vind je de specifieke toelatingsvoorwaarden, je kan alleen solliciteren als je hieraan voldoet.

 • Je beschikt over de competenties uit de functiebeschrijving.
 • Je bent in het bezit van een diploma van Hoger Redder:
 • Je voldoet aan de jaarlijkse verplichte reddersbijscholing (of voorziet om dit zo snel mogelijk te volgen). Je bezit daardoor ook voldoende kennis van reanimatietechnieken. vervoerstechnieken. reddend zwemmen. werken met AED (Automatische Externe Defibrillator).

Laatstejaarsstudenten zijn tot het examen toegelaten en leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen. uiterlijk op de aanstellingsdatum

 Hoe solliciteren?

Solliciteer hier

Wij hebben deze documententen ten laatste nodig op maandag 3 april 2023 als je wil solliciteren:

 • curriculum vitae
 • motivatiebrief waarin je uitlegt waarom deze functie iets voor jou is. Laat ons ook weten hoe je van de vacature op de hoogte bent.
 • diploma Hoger redder
 • laatste reddersbijscholing
 • uittreksel uit het strafregister dat maximum 3 maanden oud is op datum dat je indient

Wij behandelen enkel tijdige en volledige sollicitaties. 

Hoe verloopt de selectie?

De selectie verloopt via aanwerving, bevordering, interne en externe mobiliteit. Het examenbestaat uit twee delen en gaat door op donderdag 20 april 2023:

 • een praktische proef
 • een jurygesprek

Om door te gaan naar het mondelinge deel, moet je minstens 50% halen op het schriftelijke deel. Om aan het eind te slagen, moet je  minstens 50% halen op beide selectieproeven en 60% in totaal.  We contacteren de beste kandidaat eerst.  De geslaagde kandidaten we niet aangestellen, nemen we op in de wervingsreserve. Die is 3 jaar geldig en kan maximum 2 jaar verlengd worden.

Wanneer er meer dan 20 toegelaten kandidaten zijn, gebeurt er een preselectie op basis van de cv en motivatiebrief. Kandidaten moeten minstens 50% halen op de preselectie. Dan pas gaan ze door naar de eigenlijke selectie. Het resultaat van de preselectie telt niet mee voor het resultaat van de eigenlijke selectie, maar is wel eliminerend.

Meer weten?

Heb je nog vragen over de selectieprocedure, contacteer dan Els De Winter, deskundige Personeel op 09 365 67 07 of via vacature@wetteren.be.

Wil je meer weten over de jobinhoud?  Mail of bel Lien Van Belle, teamcoach Jeugd en Sport lien.vanbelle@wetteren.be of 0472 52 06 58.

Contactinfo