Projectsubsidie cultuur, toerisme & evenementen

Verenigingen die acties en projecten met een culturele meerwaarde organiseren, kunnen een projectsubsidie aanvragen.

Voorwaarden

Wie komt in aanmerking voor een projectsubsidie?

Iedereen kan een aanvraag doen zowel particulieren, verenigingen, organisatoren, buurtcomités...  

Wanneer?
Projecten worden trimestrieel beoordeeld door een beoordelingscommissie. De uiterste indiendata zijn 1 januari, 31 maart, 30 juni en 31 oktober.

Aanvragen voor projecten moeten ten minste 3 maanden voor de activiteit plaatsvindt, worden ingediend.

De organisator wordt uitgenodigd om zijn subsidiedossier voor te stellen aan de beoordelingscommissie.

De volledige voorwaarden staan vermeld in het subsidiereglement.

Procedure

De aanvragen worden behandeld door Departement (Be)Leven.

Meebrengen

Men dient de activiteiten van het huidige jaar en het komende jaar voor te leggen.

Bedrag

U ontvangt een bedrag tussen 250 euro en 2500 euro.

Contactinfo