Projectsubsidie cultuur, toerisme & evenementen

Verenigingen die acties en projecten met een culturele meerwaarde organiseren, kunnen een projectsubsidie aanvragen.

Voorwaarden

Wie komt in aanmerking voor een projectsubsidie?

Iedereen kan een aanvraag doen zowel particulieren, verenigingen, organisatoren, buurtcomités...  

Wanneer?
Zie procedure:

Ten minste 3 maanden voor de activiteit plaatsvindt, dient u een subsidieaanvraag in bij de dienst toerisme & cultuur.

De voorwaarden staan vermeld in het subsidiereglement.

Procedure

De aanvragen worden behandeld door het Infopunt en de cultuurraad.

Meebrengen

Men dient de activiteiten van het huidige jaar en het komende jaar voor te leggen.

Bedrag

U ontvangt een bedrag tussen 250 euro en 2500 euro.

Contactinfo