Proces-verbaal van de kandidatenlijsten voor de Kamer en Europees parlement

18
apr
2019

Zowel het voorlopig als het definitief proces-verbaal van de kandidatenlijst voor de Kamer, alsook de kandidatenlijst voor het Europees parlement, worden publiek gemaakt.

Contactinfo