Pilootproject: Schelpenbuffer zuivert water in Olmenlaan

20
okt
2020

Aquafin start dit najaar met de uitvoering van een pilootproject in de wijk Diepenbroek waarbij regenwater wordt verzameld, gebufferd en gezuiverd met het oog op hergebruik. 

Het regenwater van de nabijgelegen winkelzone wordt afgekoppeld van het rioleringssysteem en gebufferd in een ondergronds waterzuiveringssysteem dat schelpen bevat. Deze natuurlijke en hernieuwbare materialen zorgen voor de zuivering van het regenwater (Urban Rainshell van EWB uit Nederland).

Naast het verbeteren van de wateroverlast in de volkstuintjes, biedt dit project ook kansen voor de hervorming van het speelplein naar een avontuurlijke en
natuurlijke speeltuin met waterelementen. De recuperatie van regenwater is een
troef voor de volkstuintjes en omwonenden. Zij zullen het gezuiverde regenwater
dankzij 2 handpompen in droge periodes kunnen gebruiken voor hun tuinen. Het
overschot aan water loopt over via een infiltratiekom naar de riolering in de
Olmenlaan.

Wetteren krijgt de primeur in Vlaanderen: dergelijk project wordt hier voor het eerst toegepast.

 

Contactinfo