Omgevingsvergunningen: Openbare onderzoeken

Bij sommige aanvragen wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Dit betekent dat belanghebbenden het aanvraagdossier kunnen inkijken en opmerkingen en/of bezwaren over het dossier kunnen indienen. De beslissing over de aanvraag wordt ook bekendgemaakt. Burgers die niet akkoord gaan met deze beslissing kunnen een beroep hiertegen indienen. 

Hieronder vind je de openbare onderzoeken die op dit moment lopen.