Ondertekening overeenkomst Bookmolenstraat Urbanlink - lokaal bestuur Wetteren

11
mei
2021

Lokaal bestuur Wetteren zal samen met private partner en ontwikkelaar, Urbanlink, een ambitieus stadsontwikkelingsproject realiseren, midden in het hart van het centrum, op de hoek van de Bookmolenstraat en de Molenstraat. Zowel het lokaal bestuur als de private ontwikkelaar zijn op deze plek eigenaar van een aantal woningen, die toe zijn aan vernieuwing en renovatie. Aan de achterzijde van de woningen ligt de stads/bibliotheektuin, een groene plek midden in het centrum van de gemeente, die aansluit bij de bibliotheek, cultureel centrum en het café van cc Nova.

Deze omgeving kent reeds heel wat geschiedenis. Aan de straatzijde maakten deze woningen deel uit van een levendige en gezellige volkse buurt met tal van cafés en buurtwinkeltjes.  Aan de marktzijde was in het verleden de technische dienst van de gemeente, Cinema Nova en het grote gebouw van de polikliniek gevestigd. In een ver verleden stonden hier de bloemmolens – waar de straat haar naam aan ontleende - van de familie Buysse en aan de Markt de autogarage Ford. Waar vandaag de parking Zeshoek ligt stonden woningen. Deze woningen zijn afgebroken eind jaren zeventig van de vorige eeuw. In 2000 is de huidige parking met het ontmoetingsplein aangelegd. Sedertdien kocht de gemeente te koop gestelde leegstaande woningen aan met de bedoeling er op termijn een project te realiseren.

Een van de woningen aan de Bookmolenstraat deed tot 2018 dienst als jeugddienst, een aanpalende woning werd gebruikt als jeugdhuis. De stadstuin werd aangelegd als binnentuin voor de jeugdinfrastructuur en de naastliggende culturele infrastructuur. De jeugddienst en het jeugdhuis verlieten de panden in 2018. De panden bleven leegstaan.

Verschillende private eigenaars in de rand dachten eraan om te investeren in kwalitatieve woonontwikkeling.

Schetsen en plannen werden getoond en besproken en terug opgeborgen, verschillende ontwikkelaars passeerden de revue. Tot Urbanlink, die inmiddels een aantal woningen had aangekocht, een ernstige partner bleek voor het lokaal bestuur om mee samen te denken en rond de tafel te zitten.

Visies en ambities lopen gelijk, streven naar duurzaamheid, kwaliteit en wooncomfort in een mix van woningen, commerciële functies en horeca met een grote(re) publieke tuin die ook dienst doet als groen decor voor de aanleunende culturele infrastructuur.

Om de ontwikkeling van dit strategisch en nieuw stukje Wetteren in het hart van het centrum juridisch en administratief mogelijk te maken ondertekent de voorzitter van de gemeenteraad en de projectontwikkelaar vandaag een publiek- private-samenwerkingsovereenkomst (PPS) die de afspraken tussen de private partner en het lokaal bestuur vastlegt.

De plannen zullen tijdens de volgende 6 maanden verfijnd worden, de vergunningen worden aangevraagd in het najaar, de werken kunnen wellicht starten na het bouwverlof van 2022 en de eerste bewoners zullen er naar alle waarschijnlijkheid hun intrekken kunnen nemen in 2025.

Contactinfo