Omgevingsvergunning aangevraagd windmolens Stookte

22
feb
2021

Engie Electrabel heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor de realisatie van het windturbineproject Wetteren Stookte. Het gaat om de bouw van twee windturbines op de terreinen van de bedrijven Ajinomoto OmniChem en Recticel.

De twee windturbines hebben beiden volgende eigenschappen:

- een maximaal vermogen van 4,8 MW

- een maximale rotordiameter van 136 m

- een maximale tiphoogte van 180 m

- een ashoogte tussen de 109,3 m en 112 m

De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen is de bevoegde overheid die zal beslissen over deze vergunningsaanvraag. Aan het gemeentebestuur werd gevraagd om het openbaar onderzoek te organiseren en om een advies over de aanvraag te formuleren aan de provincie.

Het openbaar onderzoekt startte op 17 februari en loopt tot en met 18 maart 2021. Iedereen kan het aanvraagdossier online inkijken via https://omgeving.geoportaal.be/wetteren

of via

https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be.

Wie niet in de mogelijkheid is om het dossier digitaal te raadplegen kan telefonisch een afspraak maken om het dossier in het gemeentehuis in te kijken 09 369 00 50.

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per aangetekende brief naar Rode Heuvel 1, 9230 Wetteren, via e-mail omgevingsvergunning@wetteren.be of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be (tabblad “openbare onderzoeken”).

Dinsdag 9 maart om 19.30u plannen we hierover een gemeenteraadscommissie Ruimtelijke Ordening. Wie wil kan deze live volgen via deze link.

Hieronder vind je een lijst waar per onderwerp staat waar het document op het GEOPORTAAL over gaat:

Naam bijlage document

Onderwerp

WINDDEV_4NT_0723734_001_00_TOTALDOC (1).pdf

Beschrijvende nota – Lokalisatienota

WINDDEV_4NT_0723734_001_00_TOTALDOC.pdf

Beschrijvende nota – Lokalisatienota

WINDDEV_4NT_0723734_001_01_TOTALDOC.pdf

Beschrijvende nota – Lokalisatienota

WINDDEV_4NT_0723734_003_00_TOTALDOC.pdf

Geluidsstudie

WINDDEV_4NT_0723734_004_TOTALDOC.pdf

Slagschaduwstudie

WINDDEV_4NT_0723734_006_01_TOTALDOC.pdf

Basis Veiligheidsstudie

WINDDEV_4NT_0723734_007_00_TOTALDOC.pdf

Studie ijsval en ijsworp

WINDDEV_4NT_0723734_008_01_TOTALDOC.pdf

Aanvullende veiligheidsstudie

WINDDEV_4NT_0723734_009_00_TOTALDOC.pdf

Verantwoordingsnota architect

Contactinfo