Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn omvatten de besluiten, stemmingen en uitspraken van de raadsleden.