Notulen van de Gemeenteraad

De notulen van de gemeenteraad zijn een neergeschreven versie van het audioverslag. Ze omvatten het volledige verslag, met de stemmingen, uitspraken, en opmerkingen van de raadsleden.

In de besluitenlijst vind je alle beslissingen vanaf 2019.