Notulen van de Gemeenteraad

De notulen van de gemeenteraad zijn een neergeschreven versie van het audioverslag. Ze omvatten het volledige verslag, met de stemmingen, uitspraken, en opmerkingen van de raadsleden.