Nieuwe verkeerssituatie aan Zuidlaan vanaf 1 augustus

27
jul
2022

Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer, Infrabel en Aquafin werken we aan een vernieuwing van de Zuidlaan en de Acaciastraat. In augustus beginnen we met de aanleg van de fietspaden tussen de kruispunten met de Brusselsesteenweg en de Bloemluststraat. Tot oktober werken we aan de zuidkant van de weg. Tegelijkertijd werken we aan de herinrichting tussen de Bloemluststraat en de Acaciastraat.

Omleidingen in augustus

  • Fietsers rijden in beide richtingen via het fietspad parallel aan de spoorweg, via de Spoorweglaan en de Victor van Sandelaan.
  • Voor lokaal gemotoriseerd verkeer geldt eenrichtingsverkeer van de Brusselsesteenweg tot de Acaciastraat. In de omgekeerde richting volg je een omleiding via de Noordlaan, Kwatrechtsesteenweg en Brusselsesteenweg. In de Acaciastraat (tussen de Warandelaan en de hoek met de Zuidlaan) blijft tweerichtingsverkeer mogelijk.
  • Vrachtverkeerop grote afstand volgt een omleiding via de Paepestraat, Ledebaan, Hoogstraat, Gentsesteenweg, Grote Steenweg en Brusselsesteenweg.

Meer info

Alle informatie over de werken vind je op www.wetteren.be/zuidlaan

Contactinfo