Nieuwe uitbatingsovereenkomst voor MDK-stadion

9
mei
2019

De huidige uitbatingsovereenkomst voor het MDK-stadion eindigt op 31 mei 2019.

Het directiecomité schrijft een nieuwe uitbatingsovereenkomst uit van 1 juni 2019 tot en met 31 mei 2020.

De uitbatingsovereenkomst zal gegund worden op basis van een puntensysteem waarbij het financieel aspect, zijnde de vaste concessievergoeding voor 75 punten meetelt (1ste gunningscriterium) en de strategische doelstellingen, de motivering en het operationeel plan (2de gunningscriterium) voor 25 punten meetellen.

Het voorstel van  de uitbatingsovereenkomst is raadpleegbaar in bijlage.
Uiterlijke datum om het voorstel in te dienen is 27 mei 2019 om 12.00 uur.

Concessieovereenkomst

Inschrijvingsformulier

Concessieleidraad

Bankverklaring

 

 

 

Contactinfo