Nationale steunmaatregelen

Veel lokale handelaars en ondernemingen worden momenteel getroffen door de coronacrisis. De Vlaamse en Federale overheid voeren daarom een aantal maatregelen in die de lokale economie moeten ondersteunen.

STEUNMAATREGELEN VLAAMSE OVERHEID

 • Hinderpremie ambulante handelaars: De ambulante handelaars hadden tot 18 mei automatisch recht op de Vlaamse coronahinderpremie. Dit automatisme vervalt nu.
  Ambulante handelaars kunnen vanaf 18 mei 2020 een dagpremie van 160 euro krijgen wanneer ze niet mogen deelnemen aan de reguliere openbare markt (als abonnementhouder of als losse deelnemer).
  De dagpremie is ook voor ambulante handelaars die een abonnement hebben voor een standplaats op het openbaar domein (abonnement) maar deze nog niet opnieuw mogen innemen.
  De gemeente zal een attest kunnen uitreiken aan de ambulante handelaar. Daarmee kan de handelaar een dagpremie aanvragen bij VLAIO.  
  VLAIO, in overleg met de VVSG, werkt momenteel een aanvraagprocedure uit, inclusief modelattest. Wij volgen dit van nabij op en informeren je zodra het modelattest en de concrete regels bekend zijn.
 • Vlaamse steunmaatregel handelshuur (voor handel en horeca die verplicht moest sluiten en waar geen sprake was van huurachterstal op 15/3)
  De Vlaamse regering wil max. 2 maanden huurgeld lenen (via Participatiemaatschappij Vlaanderen) aan handelshuurders op voorwaarde dat de verhuurder ook 1 of 2 maanden huur kwijtscheldt.

 

 • Corona hinderpremie: Sommige bedrijven moeten verplicht de deuren te sluiten. Om hen financieel te ondersteunen, roept VLAIO de corona hinderpremie in het leven. De corona hinderpremie bedraagt 4000 euro voor bedrijven met een fysieke inrichting die verplicht volledig moeten sluiten,  en als je na 21 dagen jouw zaak nog moet sluiten een vergoeding van 160 EUR per dag. Deze premie kan je cumuleren met andere financiële tegemoetkomingen zoals bijvoorbeeld het overbruggingsrecht of de gewone hinderpremie. De corona hinderpremie valt onder de Europese de-minimisregeling waardoor het maximaal steunplafond van de-minimis moet gerespecteerd worden. Meer info: vlaio.be 
 • Corona compensatiepremie: Heeft jouw bedrijf door de exploitatiebeperkingen een serieuze omzetdaling (daling van minstens 60%) ? Om je financieel te ondersteunen, werd de corona compensatiepremie in het leven geroepen. Deze premie bedraagt € 3.000. 

  Voor wie een bijberoep uitoefent bedraagt de premie € 1.500, ook indien de zelfstandige verplicht werd om de deuren te sluiten. De premie kan vanaf 1 mei aangevraagd worden. Meer info: vlaio.be

 • Continueringspremie: ondernemingen die wel verderwerkten, maar door de omstandigheden hun inkomsten zagen krimpen krijgen ook een premie. Het gaat om een eenmalige premie van 3.000 euro voor alle bedrijven die tussen 14 maart en 30 april een omzetsverlies van meer dan 60 procent tegenover het jaar daarvoor hadden. (Bron: De Standaard, 1 april 2020)
 • Aanmoedigingspremie voor werknemers: deze maatregel wordt uitgebreid naar ondernemingen die ingevolge de coronacrisis een daling ondervinden van minstens 20% van de omzet, productie of bestellingen in de maand voorafgaand aan de onderbreking ten opzichte van dezelfde maand in het jaar voordien. De maandelijkse premie voor de werknemer bedraagt tussen de € 68 en € 172 en kan ten vroegste ingaan op 1 april 2020 en eindigt ten laatste op 30 juni 2020. Meer info: vlaanderen.be 
 • Waarborg coronacrisis (PMV/z): Om de economische impact van het coronavirus op te vangen, heeft de Vlaamse regering besloten om tot eind dit jaar de bestaande waarborgregeling bij PMV/z uit te breiden voor de financiering van schulden tot 12 maand. Daarvoor wordt 100 miljoen euro vrijgemaakt. Dit bijkomend bedrag zorgt ervoor dat ondernemingen en zelfstandigen ook voor bestaande niet-bancaire schulden (tot 12 maanden) een overbruggingskrediet kunnen laten waarborgen. Bovendien betalen ze eenmalig een lagere premie: 0,25% i.p.v. 0,5%.  Meer info: pmv.eu  
 • Betalingsuitstel PMV/z: Een betalingsuitstel van 3 maanden aan alle klanten die een Startlening, Cofinanciering, of Cofinanciering+ hebben gekregen. Als kredietgever van een winwinlening kan je, ingevolge de coronacrisis, een uitstel van betaling in kapitaal of interesten verlenen aan de kredietnemer. Meer info: pmv.eu
 • Overbruggingsrecht voor zelfstandigen (RSVZ): Uitkering na een gedwongen stopzetting. Voor zelfstandigen aangesloten in hoofdberoep of gelijkgesteld, die minstens een maand onderbreekt. Voor zelfstandigen die minder dan een maand onderbreken is er een versoepelde regeling. Alle zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten kunnen dit aanvragen. Maandelijks bedrag tot 1 291,69 EUR (of 1 614,10 EUR met gezinslast). Meer info: rsvz.be
 • Vermindering van sociale bijdragen: Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van het coronavirus, kunnen een vermindering vragen van hun voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020 als hun beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels. Dit geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep. Meer info: rsvz.be 
 • Uitstel onroerende voorheffing: De Vlaamse Belastingdienst verstuurt de aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor aanslagjaar 2020 pas vanaf september 2020 (in plaats van vanaf mei 2020). Meer info: belastingen.vlaanderen.be
 • Verkeersbelastingen: Verkeersbelastingen voor ondernemingen worden vier maanden uitgesteld, onroerende voorheffing wordt uitgesteld tot september 2020. Meer info: belastingen.vlaanderen.be
 • Voor Land- en tuinbouw: Ook ter ondersteuning van de agrovoedingssector worden er verschillende maatregelen genomen door de Vlaamse Regering. Meer informatie op de website van het departement Landbouw & Visserij. Meer info: lv.vlaanderen.be

 

STEUNMAATREGELEN FEDERALE OVERHEID

 • Betalingsplan Federale Overheid: Mogelijkheid tot betalingsplan voor btw, RSZ, bedrijfsvoorheffing, personen- en vennootschapsbelasting (FOD Economie). Meer info: financien.belgium.be
 • Tijdelijke werkloosheid door overmacht of economische redenen wordt verlengd met drie maanden tot 30 juni 2020. De RVA-uitkering wordt verhoogd tot 70% van hun begrensd gemiddeld loon met een maximum van 2.754,76 EUR per maand. Tijdelijke werkloosheid door overmacht kan ook ingeroepen worden in afwachting van de erkenning als onderneming in moeilijkheden. Ondernemingen hebben die erkenning nodig om bedienden wegens economische redenen tijdelijk werkloos te stellen. Door de coronavirusepidemie en de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het virus te beperken, is er een groot aantal tijdelijke werkloosheidsaanvragen. Daarom heeft de regering besloten om iedereen die voor het eerst gebruikt maakt van het systeem onmiddellijk een vast bedrag toe te kennen van 1 450 EUR per maand. Op die manier moet hun koopkracht zoveel mogelijk behouden blijven. Meer info: rva.be 
 • Vrijstelling nutsvoorzieningen:Technisch werklozen dienen gedurende een maand geen gas, elektriciteit of water te betalen. Meer info: engie.be 
 • Kredietverlening (i.s.m. Nationale Bank en financiële sector): Zowel de federale regering, de Nationale Bank als de financiële sector slaan de handen in elkaar om de kredietverlening aan de bedrijven en zelfstandigen te ondersteunen. 1) De financiële sector engageert zich om zowel levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen als hypothecaire kredietnemers die betalingsproblemen hebben door de coronacrisis uitstel van betaling te geven tot en met 30 september 2020, en dit zonder aanrekening van kosten. 2) De federale overheid zal een garantieregeling activeren voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen (die tot en met 30/9/2020 worden verstrekt) met een maximale looptijd van 12 maanden (excl. herfinancieringskredieten), die banken verstrekken aan levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen. Meer info: Febelfin

Contactinfo

 • Gemeentehuis Wetteren

  Rode Heuvel 1
  9230 Wetteren

  Openingsuren

  • Vandaag open van 09:00 tot 13:00 (Telefonisch: 09.00 - 13.00 en 14.00 - 16.00)
  • Morgen open van 09:00 tot 13:00, van 15:00 tot 20:00 (Telefonisch: 09.00 - 13.00 en 14.00 - 18.00)
  Alle informatie