Naar School: informatie

Inschrijven voor het schooljaar 2019-2020?

De vrije inschrijvingen starten op 28 mei 2019.

U kan via deze link de vrije plaatsen op de Wetterse scholen bekijken. U kan rechtstreeks contact opnemen met de school om uw kind in te schrijven.

Deze vrije plaatsen kunnen nog veranderen. Het is steeds aan te raden om contact op te nemen met de school van jouw voorkeur. De lijst zal bijgewerkt worden tegen 30 juni 2019.

De periode van aanmelden is voorbij. Deze liep van 1 tot en met 29 maart 2019. 

Plaats voor iedereen!

Er zal voor elk kind van Wetteren een plaats zijn in een school in Wetteren, maar niet altijd in de school die het dichtste bij is of in de school waar je kind het liefst naar toe zou gaan. In deze brochure kan je de uitgebreide informatie vinden over  aanmelden in Wetteren.

Hebt u vragen over het aanmeldingssysteem?

09 365 73 65

Via e-mail

Naarschool@wetteren.be 

Uw kind heeft een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs?

Om uw kind in te schrijven in een school voor buitengewoon onderwijs heeft u een verslag van het CLB nodig dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs. Daarin staat vermeld welk type het best aangewezen is voor uw kind.

Wanneer u uw kind wil inschrijven in het buitengewoon onderwijs schrijft u rechtstreeks in op de school steeds met dit verslag. u hoeft uw kind niet aan te melden.

Kinderen met een verslag van het CLB dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs kunnen ook ingeschreven worden in het gewone onderwijs maar dit is steeds onder ontbindende voorwaarden. De school verbindt er zich toe om een overleg te organiseren met CLB, ouders en de klassenraad over de redelijkheid van de  aanpassingen die nodig zijn voor de leerling. Pas daarna beslist de school of ze de inschrijving kan realiseren.

Kinderen met een verslag van het CLB dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs kunnen ook via deze link de vrije plaatsen in het gewone onderwijs bekijken. U kan ook rechtstreeks contact opnemen met de school om een inschrijving te realiseren.

 

 

 

 

 

Contactinfo