Naar School: aanmeldsysteem

Inschrijven voor het schooljaar 2022-2023?

De aanmeldingsperiode voor het schooljaar 2022-2023 gaat van start op maandag 1 maart 2022 (12u) en eindigt op dinsdag 31 maart 2022 (19u).

Je kind is geboren in 2020 en mag volgend schooljaar voor het eerst naar school?  Of je kind is al ingeschreven in een school, maar je kiest ervoor naar een andere school te gaan? Ook kinderen die reeds een broer of zus hebben in hun school van voorkeur of kinderen zijn van personeelsleden moeten aanmelden via deze website.

Geboren na 28 november 2020? Toch aanmelden! Kinderen geboren na 28 november 2020 melden ook nu al aan. Ook al valt de instapdatum op 1 september 2023. Bereken hier de instapdatum van je kind.

Via deze link krijgt u een overzicht van alle wetterse scholen.

Eerst aanmelden, dan inschrijven 

In deze brochure (Van zodra beschikbaar zal hier een hyperlink geplaatst worden)  kan u alle informatie vinden over het aanmelden van uw zoon of dochter in het basisonderwijs in Wetteren.

Wie moet aanmelden?

 • Alle kinderen geboren in 2020  (ook kinderen geboren in november en december 2020 die pas effectief starten met school op 1 september 2023) 

 • Kinderen die overstappen van de 3de kleuterklas naar het 1ste leerjaar, indien de school waar uw kind nu naartoe gaat geen afdeling lagere school heeft.

  Als de kleuterschool en de lagere school één school zijn, dan hoeft u uw kind niet opnieuw aan te melden.

 • Broers en zussen & kinderen van personeel

  Deze kinderen krijgen voorrang, maar moeten zich ook aanmelden in de voorziene aanmeldingsperiode. Doet u dat niet, dan vervalt uw voorrang.

 • Kinderen die van school willen veranderen

 

OPGELET: kinderen die al naar school gaan in de school van uw keuze, moeten niet opnieuw aangemeld worden.

Wanneer aanmelden?

Alle kinderen kunnen zich aanmelden van maandag 1 maart 2022 (12u) t.e.m. dinsdag 31 maart 2022 (19u). Het precieze moment van aanmelden maakt niet uit als het maar in deze periode is.

Wie zijn of haar kind niet aanmeldt, kan pas vanaf 7 juni 2022 op de school gaan inschrijven. Tegen dan zullen de kinderen in Wetteren al grotendeels aangemeld en ingeschreven zijn. Vermijd het risico dat u geen plaats meer heeft in de school van uw keuze of in uw buurt. Meld uw kind dus zeker aan!

Digitale infosessie

U kan deelnemen aan onze de digitale infosessie waar deze uitvoerig worden toegelicht. Om deel te nemen kan u inschrijven via volgende link:

https://www.huisvanhetkindlww.be/inschrijveninfosessieaanmelden

U kan kiezen tussen een van deze digitale sessies :

 • dinsdag 22/02/2022 van 19u30 tot 20u30
 • donderdag 22/02/2022 van 19u30 tot 20u30

U hebt geen computer of wil hulp bij het aanmelden?

Indien u hulp nodig hebt om aan te melden dan vragen wij u via e-mail of telefoon contact met ons op te nemen. Dit kan vanaf heden ook via whatsapp. 

naarschool@huisvanhetkindlww.be

0474/56.67.18 

Je kan terecht voor een computer en ondersteuning : 

In de Basisscholen van Wetteren --> enkel na afspraak 

In het CLB --> enkel na afspraak 

 • Vrij CLB Hoenderstraat 53; Wetteren - 09 365 22 21
 • CLB GO! Grote markt 25; Dendermonde - 052 33 88 80

In de bibliotheek van Wetteren tijdens de openingsuren

In het Huis van het Kind LWW (Scheldedreef 52, 9230 Wetteren)

 • na afspraak via 0474/56.67.18 
 • naarschool@huisvanhetkindlww.be

Plaats voor iedereen!

Er zal voor elk kind van Wetteren een plaats zijn in een school in Wetteren, maar niet altijd in de school die het dichtste bij is of in de school waar je kind het liefst naar toe zou gaan. In deze brochure kan je de uitgebreide informatie vinden over  aanmelden in Wetteren.

Uw kind heeft een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs?

Om uw kind in te schrijven in een school voor buitengewoon onderwijs heeft u een verslag van het CLB nodig dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs. Daarin staat vermeld welk type het best aangewezen is voor uw kind.

Wanneer u uw kind wil inschrijven in het buitengewoon onderwijs schrijft u rechtstreeks in op de school steeds met dit verslag. u hoeft uw kind niet aan te melden.

Kinderen met een verslag van het CLB dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs kunnen ook ingeschreven worden in het gewone onderwijs maar dit is steeds onder ontbindende voorwaarden. De school verbindt er zich toe om een overleg te organiseren met CLB, ouders en de klassenraad over de redelijkheid van de  aanpassingen die nodig zijn voor de leerling. Pas daarna beslist de school of ze de inschrijving kan realiseren.

Kinderen met een verslag van het CLB dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs kunnen ook via deze link de vrije plaatsen in het gewone onderwijs bekijken. U kan ook rechtstreeks contact opnemen met de school om een inschrijving te realiseren.

Informatie en vragen 

Hiervoor kan je via e-mail terecht bij naarschool@huisvanhetkindlww.be of op het nummer 0474/56.67.18. Dit kan ook via Whatsapp. 

 

Contactinfo