Naar School: informatie

Wetteren meldt aan!

Inschrijven voor het schooljaar 2019-2020?

Eerst aanmelden, dan inschrijven. Aanmelden betekent dat je via de website een school voor je kind kiest. Dat doe je van 1 tot en met 29 maart 2019 via deze link 

Plaats voor iedereen!

Er zal voor elk kind van Wetteren een plaats zijn in een school in Wetteren, maar niet altijd in de school die het dichtste bij is of in de school waar je kind het liefst naar toe zou gaan. In deze brochure kan je de uitgebreide informatie vinden over  aanmelden in Wetteren.

Wie moet aanmelden?

  • Kinderen geboren in 2017, kinderen die van school willen veranderen, kinderen die nog nooit in een school ingeschreven zijn.

Alle kinderen melden aan van vrijdag 1 maart 2019 tot en met vrijdag 29 maart 2019 via deze link.

  • Kinderen geboren in 2017 of kinderen die in het schooljaar 2019-2020 van school willen veranderen, melden aan.

Aanmelden doe je via deze link., van 1 maart 12u  tot en met 29 maart 2019 12u.

  • Je hebt een broer of zus in de school van je keuze + je kind is geboren in 2017

Je moet ook aanmelden via via deze link. Jouw kind (geboren in 2017) heeft voorrang in de school waar broer of zus al gaat en zal dus in deze school aangemeld worden.

Heb je thuis geen computer of wil je hulp bij het aanmelden?

Infosessie aanmelden in Wetteren

Op dinsdag 19 februari 2019. Deze gaat door in het lokaal dienstencentrum De Koffiebranderij van 19u30 tot 21u30. Inschrijven kan via deze link.

Je kan terecht voor een computer:

Op volgende momenten wordt er ondersteuning voorzien:

  • Iedere dondervoormiddag (van 9u tot 12u) tijdens de inloopmomenten van Huis van het Kind LWW ( Scheldedreef 52, 9230 Wetteren)
  • Op dinsdag 12 maart 2019 van 16u tot 19u in het Huis van het Kind LWW (Scheldedreef 52, 9230 Wetteren)
  • Op dinsdag 26 maart 2019 van 16u tot 19u in het Huis van het Kind LWW (Scheldedreef 52, 9230 Wetteren)

Telefonisch

09 365 73 65

Iedere werkdag tussen 10u en 12u en dinsdag tussen 16u en 19u.

Via e-mail

Naarschool@wetteren.be 

Je kind heeft een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs?

Om uw kind in te schrijven in een school voor buitengewoon onderwijs heeft u een verslag van het CLB nodig dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs. Daarin staat vermeld welk type het best aangewezen is voor uw kind.

Wanneer u uw kind wil inschrijven in het buitengewoon onderwijs schrijft u rechtstreeks in op de school steeds met dit verslag. u hoeft uw kind niet aan te melden.

Kinderen met een verslag van het CLB dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs kunnen ook ingeschreven worden in het gewone onderwijs maar dit is steeds onder ontbindende voorwaarden. De school verbindt er zich toe om een overleg te organiseren met CLB, ouders en de klassenraad over de redelijkheid van de  aanpassingen die nodig zijn voor de leerling. Pas daarna beslist de school of ze de inschrijving kan realiseren.

Deze kinderen moeten ook aanmelden in de periode van 1 maart 2019 tot en met 29 maart 2019 via deze link. Het is verplicht dit verslag van het CLB over te maken aan de school bij inschrijving.

 

 

 

 

 

Contactinfo